Verslag maandagmiddag 2 oktober 2023


Logopedie bij de ziekte van Parkinson


Er waren ruim 50 aanwezigen. De sprekers waren Marleen van Roosmaelen (logopediste bij Logopedie Flevoland)

en Annabel Woortman (logopediste bij Coloriet).


Voor de presentatiewaren er diverse mededelingen.

Albert kaartte de beweegkaart aan die vervolgens door George uitgedeeld werden. Verder adviseerde Albert het programma van Zembla van donderdag 28 september terug te kijken (over het gebruik van pesticiden dat de ziekte van Parkinson kan veroorzaken).

Sonja kaartte de Michael Fox-training aan en vroeg of er nog mensen waren die de enquête over eventueel toekomstige onderwerpen bij het Parkinsoncafé konden invullen.

George gaf een toelichting op de eerstvolgende PEPP-training waar mensen zich nog voor konden inschrijven.


Doordat het wat lang duurde voordat de PowerPointpresentatie kon beginnen (vanwege wat problemen met geluid)werd de presentatie wat ingekort. Van de bijgevoegde presentatie is dus een deel niet behandeld door de logopedisten.

Wat wel heel interessant was, was het beantwoorden van de stellingen met waar (groene kaart omhooghouden) en niet waar (oranje kaart omhooghouden). Als je twijfelde stak je beide kaarten omhoog. De logopedisten vroegen meteen waarom je dacht dat iets waar of niet waar was en de reacties waren soms ontwapenend.

Ik geef hier een korte samenvatting van de presentatie waarbij de PowerPoint meer informatie geeft.

63.500 patiënten met Parkinson in Nederland. 10.000.000 wereldwijd. Waarschijnlijke oorzaak: blootstelling aan pesticiden.

Wanneer heb je logopedie nodig? Bijvoorbeeld bij binnensmonds spreken. Logopedie kan je helpen de spraak te verbeteren.

Verslikken? Twijfel je? Toch maar langsgaan bij de logopedist. Een oplossing kan ook zijn drinken verdikken en eten

aanpassen. Een droge mond kun je krijgen door bijwerking van medicijnen. Niet op woorden komen normaal verschijnsel

bij ouder worden? Bij de ziekte van Parkinson komt het vaker voor. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering

(na aftrek eigen risico).


Nogmaals: veel meer informatie is op de PowerPoint te vinden, maar door tijdgebrek kwam niet alles aan bod en

hopelijk kunt u de filmpjes (met geluid openen).


Albert reikte de logopedisten na afloop een cadeaubon uit en dankte hen voor de uiterst nuttige bijeenkomst.

***************************************************************

Verslag Parkinsoncafé Lelystad, 6 november 2023

(psychologie bij Parkinson/isme)

 

Ongeveer 50 aanwezigen

Sprekers: Edith Dekker, GZ psycholoog

Erlinde Pol, psycholoog i.o. (in opleiding)

Ingrid Hogewerf, Parkinsonverpleegkundige

13.55 uur: Welkomstwoord voorzitter Albert Lieverse die uitspraken van Bas Bloem aanhaalde die het heeft over een Parkinsonpandemie. In de sociale media verschenen verontrustende cijfers van de stijging van Parkinsonpatiënten in bijvoorbeeld de Betuwe. In Friesland is er een stijging van 58% meer patiënten. Bloem pleit voor het verbieden van glysofaten.

14.00 uur: Edith Dekker stelt zichzelf voor. Ze van origine orthopedagoge, ze heeft een GZ-registratie (BIG) en is bij de volwassenen ouderenzorg werkzaam bij Coloriet, eerste lijn en heeft de leeftijdscategorie van 0 tot 100 jaar onder haar hoede.

Erlinde stelt zich ook voor. Zij is eveneens werkzaam bij Coloriet, in opleiding tot GZ-psychologe en is aangesloten bij Parkinsonnet> Zij werkt zowel in het verpleeghuis als bij mensen thuis.

Edith  presenteert een korte PowerPoint waarbij ze aangeeft van interactie houdt.

Vraag: wordt de psycholoog vergoed? Na verwijzing 100% vergoed.

Edith en Erlinde geven aan dat meer collega’s zich aan zouden moeten sluiten bij het Parkinsonnet.

Edith geeft via een tekening op de PowerPoint aan dat de constatering van Parkinson als donderslag bij heldere hemel kan komen. De ziekte straalt behalve naar de partner of andere gezinsleden ook naar buiten uit.

Hierop verklaart een alleenstaande dat ze zich soms heel erg alleen voelt. 

De relatie met anderen wordt beïnvloed. Anderen weten niet goed wat je ermee moet.

Ingrid: Het cognitieve vermogen wordt minder. Je moet veel organiseren.

Opmerking toehoorder: Je moet ook over wat anders praten dan over de ziekte. Niet langer dan vijf minuten per dag. “Ik heb wat anders te doen”.

Op de dia’s is te zien:

PARKINSON

Ziekte

. verlies

Partners

. partner met ziekte

. partner als mantelzorger

Emoties

. schuldgevel

. verdriet

. boosheid (op de situatie)

. teleurstelling

. vermoeidheid

. opstandigheid

Een toehoorder merkte op dat hij er moeite mee heeft dat alles langzamer gaat.

Een ander merkt op dat het belangrijk is de juiste balans te vinden.

Harry: in de loop der tijd ga je toch veel uit handen nemen. De afhankelijkheid wordt groter terwijl je toch zo onafhankelijk mogelijk wilt blijven.

Na de pauze (14.25 uur)  om 14.45 uur gaan gingen we in drie grote groepen van ongeveer 12 á 15 personen de volgende vragen bespreken (die in de presentatie al naar voren kwamen). Bij elke groep zat Ingrid, Edith of Erlinde en 1 of 2 werkgroepleden).

OVERBELASTING

. Hoe herken je het, waar herken je het aan?

. Hoe blijf je in balans, wat doe je er zelf aan?

. Hoe vraag je hier aandacht voor?

SCHULDGEVOEL

. Hoe ga je ermee om?

. Is het gevoel terecht? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?

ROUW

. Wat mis je?

. Hoe is de relatie veranderd?

. Waar heb je het meeste verdriet van?

Hieronder wat losse opmerkingen die tijdens de groepsgesprekken naar voren kwamen en die om 15.15 uur door Ingrid, Edith en Erlinde in een algemene evaluatie naar voren werden gebracht.

  • Je kunt overal aankloppen voor hulp! Eerst naar de huisarts gaan?
  • Ook Ingrid kan om hulp worden gevraagd.
  • Doe dingen waar je energie van krijgt (ook als mantelzorger)
  • BEN IK PARKINSON OF HEB IK PARKINSON?
  • Hoe gaat het? Met mij goed, met de ziekte wat minder.
  • Boekentips
  • PPEPtraining
  • Punt voor Parkinson (ook website)
  • Vrijdag 10 november ’23 Dag van de mantelzorg Uitstapje vanaf 9.15 uur bij Bethelkerk, Zuiderwaagplein (vooraf aanmelden)
  1. Albert bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de geanimeerde gesprekken en geeft de spreker een bedankje in de vorm van een “bedankchocolade”. We kunnen terugzien op een zeer boeiende en emotievolle middag.