© Harry Klaassen "All rights reserved"
Parkinson Café Lelystad
Werkgroep Parkinson Café Lelystad
De werkgroep Parkinson café Lelystad heeft 5 contactpersonen die u altijd kunt aanspreken met eventuele vragen. Voorzitter en penningmeester Albert Lieverse: a.lieverse@hetnet.nl Beleidsmedewerker Secretaresse Sonja van Koningsbruggen: sonjavkoningsbruggen@gmail.com Beleidsmedewerkster Beleidsmedewerkster Teksten en verslagen Marja van der Koelen administratie + Website Harry Klaassen harryklaassen@gmail.com Beleidsmedewerker + Externe contacten Regio Ingrid Groenesteijn Provinciaal coördinator info@beweegwijzer- oefentherapie.nl Parkinsonvereniging Flevoland Ppep4alltrainer
Namen lijst van de werkgroep van links naar rechts: Marja v/d Koelen - Ingrid Groenesteijn - Sonja van Koningsbruggen - Harry Klaassen - Albert Lieverse. Spreek één of meerdere personen gerust aan bij eventuele vragen! Wij zijn er voor U!
Wij, het organisatiecomité van het Parkinson Café Lelystad, vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en zodoende beter de regie over het eigen leven te kunnen behouden. Dit geldt voor de getroffenen maar ook voor hun partners, kinderen en geïnteresseerden. Dit is ook wat de Parkinsonvereniging nastreeft. Zij ondersteunt ons als organisatiecomité dan ook op allerlei manieren. Zij verschaft ons richtlijnen in hoe we te werk kunnen gaan bij het opzetten van een café. Zij biedt ons scholing aan en verstrekt PR materiaal. Wij verzorgen zelf het jaarprogramma en nodigen de sprekers uit. In samenspraak met onze bezoekers willen wij aansluiten bij de behoefte die er leeft. De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging, zij zet zich in voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, maar ook mantelzorgers, kinderen en professionals terecht bij de vereniging voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Daarnaast stimuleert de vereniging (wetenschappelijk) onderzoek. Enthousiaste vrijwilligers gezocht! Wij kunnen altijd mensen gebruiken en hoe meer vrijwilligers des te meer wij voor u kunnen betekenen! Wij zijn ervan overtuigt dat elk mens kwaliteiten heeft op velerlei gebied! Graag per email opgeven bij de werkgroep. of schiet tijdens onze Parkinson bijeenkomsten één van de aanwezige werkgroepleden aan voor meer informatie. Let op! Mag natuurlijk ook een mantelzorger zijn of direct betrokkene.
Werkgroep: Parkinson Café Lelystad
De werkgroep van het Parkinson Café Lelystad in Corona tijd.
bezoekers
© Harry Klaassen "All rights reserved"
Parkinson Café Lelystad
Werkgroep van het Parkinson Café Lelystad
De werkgroep Parkinson café Lelystad heeft 5 contactpersonen die u altijd kunt aanspreken met eventuele vragen. Voorzitter en penningmeester Albert Lieverse: a.lieverse@hetnet.nl Beleidsmedewerker Secretaresse Sonja van koningsbruggen: sonjavkoningsbruggen@gmail.com Beleidsmedewerkster Beleidsmedewerkster Teksten en verslagen Marja van der Koelen administratie + Website + Fotografie Harry Klaassen Harryklaassen@gmail.com Beleidsmedewerker + Externe contacten Regio Ingrid Groenesteijn Provinciaal coördinator info@beweegwijzer-oefentherapie.nl Parkinsonvereniging Flevoland Ppep4alltrainer
Namen lijst van de werkgroep van links naar rechts: Marja v/d Koelen - Ingrid Groenesteijn - Sonja van Koningsbruggen - Harry Klaassen - Albert Lieverse. Spreek één of meerdere personen gerust aan bij eventuele vragen! Wij zijn er voor U!
Wij, het organisatiecomité van het Parkinson Café Lelystad, vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en zodoende beter de regie over het eigen leven te kunnen behouden. Dit geldt voor de getroffenen maar ook voor hun partners, kinderen en geïnteresseerden. Dit is ook wat de Parkinsonvereniging nastreeft. Zij ondersteunt ons als organisatiecomité dan ook op allerlei manieren. Zij verschaft ons richtlijnen in hoe we te werk kunnen gaan bij het opzetten van een café. Zij biedt ons scholing aan en verstrekt PR materiaal. Wij verzorgen zelf het jaarprogramma en nodigen de sprekers uit. In samenspraak met onze bezoekers willen wij aansluiten bij de behoefte die er leeft. De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging, zij zet zich in voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, maar ook mantelzorgers, kinderen en professionals terecht bij de vereniging voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Daarnaast stimuleert de vereniging (wetenschappelijk) onderzoek. Enthousiaste vrijwilligers gezocht! Wij kunnen altijd mensen gebruiken en hoe meer vrijwilligers des te meer wij voor u kunnen betekenen! Wij zijn ervan overtuigt dat elk mens kwaliteiten heeft op velerlei gebied! Graag per email opgeven bij de werkgroep. of schiet tijdens onze Parkinson bijeenkomsten één van de aanwezige werkgroepleden aan voor meer informatie. Let op! Mag natuurlijk ook een mantelzorger zijn of direct betrokkene.
De werkgroep van het Parkinson Café Lelystad in Corona tijd.