© Harry Klaassen
Parkinson Café Lelystad
Verslagen 2019
Verslagen en foto´s 2019 van het Parkinson Café Lelystad
Slideshow 7 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst Parkinson Café Lelystad
De foto’s in een filmpje uitvoering met muziek van Jim Reeves. Klik HIER
Café Lelystad Verslagen en Foto’s 2019  Parkinson
Verslag van het Parkinson Café 7 januari 2019 Minimaal eenmaal per jaar organiseren we een feestelijke ongedwongen bijeenkomst zoals de nieuwjaarsbijeenkomst. Maandag 7 januari waren wij allen bijeen onder het genot van heerlijke oliebollen (donatie van bakkerij Prins) en andere lekkernijen + Chocolademelk /koffie/thee. Heerlijk met iedereen kunnen bijkletsen en de laatste nieuwtjes kunnen aanhoren. Sluiting ziekenhuis was uiteraard heel actueel. In alle rust met lotgenoten gewoon bijpraten en ideeën uitwisselen blijft ongelooflijk belangrijk blijkt elke keer weer! Terugblik en vooruitzien! Laten we het eens over de opkomst van ons Parkinson Café bijeenkomsten hebben. 11 bijeenkomsten werden er georganiseerd en de opkomst was steeds bijzonder te noemen, redelijk tot zeer goed gevulde zalen met steeds weer nieuwe gezichten waar de werkgroep en de gasten blij van werden. Wij hebben, en daarbij dank aan de werkgroep, steeds een gevarieerd programma geboden: geluisterd naar informatie, bewogen met het lijf en met de handen, gelachen en gehuild, want buiten het programma is er ook veel leed geweest onder onze bezoekers. Het is teveel om alle bijzonderheden op noemen, maar wij als werkgroep staan daar iedere keer bij stil. Twee heel bijzondere zaken zijn toch zeker het vermelden waard in deze terugblik en dat waren: Op 7 mei 2018 hebben we met elkaar ons eerste lustrum gevierd. Iedere vaste bezoeker van ons café en nog een aantal oud gedienden en andere genodigden waren uitgenodigd om ons feest mee te vieren. Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom in het inloophuis Open Haven van het IDO. Zeer geslaagde middag geweest met mooie woorden van de Wethouder Janneke Sparreboom (zij heeft onder andere Zorg en Welzijn in haar portefeuille). Janneke benadrukte het belang van lotgenotengroepen en de rol die vrijwilligers hierin spelen. Inmiddels was Carla Aalderink binnengekomen. Carla is de directeur van de Parkinsonvereniging. Ook Carla hield een kort praatje over het belang van de cafés in Nederland en over het enthousiasme wat zij tegenkomt bij de verenigingen. Zowel bij de bezoekers als bij de werkgroepen. Aan het eind van de toespraak van Carla overhandigde voorzitter Albert haar een cheque van € 1000,00 voor de Parkinson vereniging. Dat was een gedeelte van de prijs die we gewonnen hadden bij de ING. wedstrijd. Op maandag 3 september 2018 was het zover. Ons geheel verzorgde dagje uit naar Amsterdam (rondvaart en Lunch) en vervolgens nog naar Volendam. (Palingrokerij en sound museum) Fantastische dag geweest. Allemaal manieren van terugblikken om lessen te trekken uit het verleden. Met als motto: Doe vaker wat er goed ging en verzin iets anders voor wat er niet goed ging. Tijdens de reguliere Cafés bespreken we in een ontspannen sfeer een specifiek onderwerp met een professionele gastspreker uit de Parkinson/isme - specialisatie dan wel een onderwerp met een zeer specifiek karakter bijvoorbeeld een Notaris. Het volgende Parkinson Café vindt plaats op maandag 4 februari om 13:30 uur zoals altijd op ons vaste onderkomen in woonzorgcentrum “De Hanzeborg”. Onderwerp: Ouderen geneeskunde en als spreker Dr. de Rijk. (Specialist Ouderengeneeskunde) Wij hopen iedereen weer te zien en te spreken. Werkgroep Parkinson Café Lelystad.
Verslag van het Parkinson Café Lelystad Maandag 4 februari 2019 Ondanks het zeer koude en slechte weer was er een zeer drukke opkomst bij het Parkinson/isme middag Café. Voorzitter Albert opende dit drukbezochte café met de volgende mededelingen: - voor de cursus “houd je aandacht erbij” liggen er formulieren op tafel - aan de nieuwe mensen wordt gevraagd of ze bezwaar hebben om op de foto te gaan i.v.m. de wet op de privacy. - Dokter de Rijk wordt alvast verwelkomd omdat hij onze spreker van deze dag is. - Ingrid Groenesteijn krijgt het woord omdat zij een update heeft over het ziekenhuis. Zij heeft een brief gekregen van Kelly Terreehorst en leest deze voor: De Neurologen Van Nielen en Dr. Riphagen zijn niet meer werkzaam in het ziekenhuis. Dr. Tans zal tot 28 februari werkzaam zijn en daarna ook weggaan. Dr. Frijlink en dr. Salome zijn de 2 neurologen uit Lelystad die blijven. Geke Looman is niet meer werkzaam in het ziekenhuis. Kelly Terreehorst nog wel. Zij is tot 28 februari op dinsdag en woensdag aanwezig en na 1 maart elke maandag en een enkele keer ook op de dinsdag Nieuw personeel: Om er voor te zorgen dat de Parkinson patiënt nog hun zorg dicht bij huis kunnen krijgen komt er een Parkinson verpleegkundige vanuit het St. Jansdal naar Lelystad, dat is Ria Noordman en zij zal elke donderdag in Lelystad aanwezig zijn. Ook zullen er 3 neurologen uit het St. Jansdal poli draaien in Lelystad, zodat er elke dag van de week een neuroloog aanwezig is. Dr. Riphagen was voor Lelystad de neuroloog met de aantekening Parkinson en lid van ParkinsonNet. Elke neuroloog ziet/zag Parkinson patiënten er kon dan zonodig onderling met elkaar worden overlegd. Ook dit kan nog steeds voortgezet worden. Er is een neuroloog in het St. Jansdal aanwezig met de aantekening Parkinson. Deze dokter zal niet in Lelystad poli draaien. Er is een nieuwe neuroloog aangenomen die in oktober gaat beginnen met ook een aantekening Parkinson. Hoogstwaarschijnlijk zal zij wel in Lelystad poli komen draaien. Een woord van Kelly Terreehorst: Het zijn enorm roerige tijden op dit moment, we hopen dit zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Het is vanuit Harderwijk echt wel de bedoeling dat we de zorg voor de Parkinson patiënt dicht bij huis kunnen blijven bieden. Het is de bedoeling dat er halverwege februari een team komt die de patiënten gaat inplannen voor na 1 maart, omdat we met een nieuw computersysteem te maken gaan krijgen. Mocht u geen oproep krijgen, schroom dan niet en bel het ziekenhuis. Het lijkt me wel verstandig om daar mee te wachten tot halverwege maart. Kan het niet wachten tot halverwege maart, bel dan ook het ziekenhuis en meldt dat het niet langer kan wachten. U bent niet verplicht om te blijven bij het ziekenhuis. Mocht u wel blijven dan wordt er aan u gevraagd om toestemming te geven voor het overhevelen van uw gegevens naar het st. Jansdal Ik hoop u nog weer terug te mogen zien op de poli, mijn excuus dat ik dit niet persoonlijk kan komen vertellen, en voor de onrust die er op dit moment heerst. De rust zal zeker weer terug keren, ik ga mijn best doen om deze rust zo snel mogelijk weer terug te krijgen. In heb in een overleg van het Parkinson net mijn collega’s hulpverleners van regio Lelystad ook ingelicht over wat u nu is verteld, dus zij weten eventueel ook hoe mij te bereiken. Na het voorlezen van deze brief gaf Albert het woord aan dokter de Rijk. Dr. De Rijk was verpleeghuisarts bij Coloriet en Specialist Ouderen geneeskunde. Hij hield een heel duidelijk verhaal aan de hand van een presentatie die hij had uitgedeeld. Als u niet aanwezig was en toch een exemplaar wilt hebben, dan kunt u dit vragen in het volgende café. Dr. De Rijk noemde nog wel dat er in Groningen een Parkinson-unit aanwezig is, waar mensen met Parkinson ter observatie worden opgenomen. Er kan dan een goede diagnose worden gevormd, de partners kunnen op verhaal komen en het wordt vergoed door de zorgverzekering. Hij zou graag willen dat er hier ook zo’n unit komt. Hij stelt voor dat de Parkinsonvereniging een brief stuurt naar de Hanzenborg en Coloriet met de vraag wanneer zij zo’n unit gaan starten. Dr. De Rijk wil wel helpen met het formuleren van de vragen. Er werden veel vragen gesteld n.a.v. zijn verhaal. Dr. De Rijk komt ook bij mensen thuis. U kunt hem consulteren via de huisarts of de thuiszorg. Die melden dat bij het secretariaat van Coloriet en zij melden het vervolgens bij dr. De Rijk. Hij komt 2 tot 3 keer op huisbezoek. Enige verplichting is een kopje koffie. Na deze uitgebreide interessante drukbezochte middag werden er nog formulieren uitgedeeld voor de middag op 1 juli waar de mantelzorgers en de Parkinson patiënten gescheiden worden van elkaar. Beide partijen krijgen een leuke middag aangeboden. Wij danken u allen voor uw aanwezigheid en zien U allen weer heel graag terug op maandag 4 maart voor een zeer interessante lezing van de Notarissen Pekel & Klein met als thema “Levens Testament” Namens de werkgroep
Let op! Het kan even duren voordat het filmpje of de slideshow start afhankelijk van uw pc en internet verbinding.
Dia slideshow van 4 febr. 2019. Via deze slideshow kunt uzelf de foto’s van uw keuze downloaden. Klik “HIER
Klik HIER voor een fotofilm van 4 febr. 2019. Dr. Hes de Rijk geeft een presentatie over Ouderengeneeskunde.
Van de maanden maart en april zijn er helaas geen verslagen en foto´s vanwege vakantie van de webmaster.
Slideshow 6 mei 2019 Visio presentatie in Parkinson Café Lelystad
Verslag van het Parkinson Café Lelystad Maandag 6 mei 2019 Albert opent dit café met een aantal mededelingen: - De dames van de Koninklijke Visio werden welkom geheten. - Het gaat helaas niet goed met de gezondheid van Jannie Overeem. Er wordt een kaartje gestuurd. - In de maand juni is er geen café i.v.m. vakantie - Op maandag 1 juli is de mantelzorgmiddag. Er worden papieren uitgedeeld met de informatie erop. - Op 2 september is het jaarlijkse uitje voor iedereen. Waar we naartoe gaan is nog een grote verrassing. De eigen bijdrage is € 10,00 per persoon. Als dat voor iemand een probleem is, meldt dit dan bij de werkgroep. Na de mededelingen kregen de dames van de Koninklijke Visio het woord. Margot Apeldoorn, Inge Bouwman en Mirjam Baas vertelden over: - visuele stoornissen - visuele cerebrale stoornissen - herkenning - adviezen en tips Als u een afspraak met de Koninklijke Visio wilt maken, heeft u een verwijzing nodig via uw huisarts of specialist. Het wordt vergoed door de zorgverzekering. Het zit gewoon in het basispakket. Het was een goed bezochte informatieve bijeenkomst, Soms was het wat moeilijk te begrijpen. Er werd aandachtig geluisterd en er werden veel vragen gesteld. In de powerpoint presentatie kunt u het allemaal nog eens nalezen. Wij danken u allemaal voor uw aanwezigheid en wij hopen u allemaal weer te zien op 1 juli. (tijdens de mantelzorgmiddag) In de maand juni is er geen Parkinsoncafé i.v.m. vakantie. Een fijne zomer allemaal. Namens de werkgroep
Terug naar bovenzijde pagina!
Parkinson Café Lelystad
© Harry Klaassen
Verslagen en foto´s 2019 van het Parkinson Café Lelystad
Slideshow 7 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst Parkinson Café Lelystad
De foto’s in een filmpje uitvoering met muziek van Jim Reeves. Klik HIER
Café Lelystad Verslagen en Foto’s 2019  Parkinson
Verslag van het Parkinson Café 7 januari 2019 Minimaal eenmaal per jaar organiseren we een feestelijke ongedwongen bijeenkomst zoals de nieuwjaarsbijeenkomst. Maandag 7 januari waren wij allen bijeen onder het genot van heerlijke oliebollen (donatie van bakkerij Prins) en andere lekkernijen + Chocolademelk /koffie/thee. Heerlijk met iedereen kunnen bijkletsen en de laatste nieuwtjes kunnen aanhoren. Sluiting ziekenhuis was uiteraard heel actueel. In alle rust met lotgenoten gewoon bijpraten en ideeën uitwisselen blijft ongelooflijk belangrijk blijkt elke keer weer! Terugblik en vooruitzien! Laten we het eens over de opkomst van ons Parkinson Café bijeenkomsten hebben. 11 bijeenkomsten werden er georganiseerd en de opkomst was steeds bijzonder te noemen, redelijk tot zeer goed gevulde zalen met steeds weer nieuwe gezichten waar de werkgroep en de gasten blij van werden. Wij hebben, en daarbij dank aan de werkgroep, steeds een gevarieerd programma geboden: geluisterd naar informatie, bewogen met het lijf en met de handen, gelachen en gehuild, want buiten het programma is er ook veel leed geweest onder onze bezoekers. Het is teveel om alle bijzonderheden op noemen, maar wij als werkgroep staan daar iedere keer bij stil. Twee heel bijzondere zaken zijn toch zeker het vermelden waard in deze terugblik en dat waren: Op 7 mei 2018 hebben we met elkaar ons eerste lustrum gevierd. Iedere vaste bezoeker van ons café en nog een aantal oud gedienden en andere genodigden waren uitgenodigd om ons feest mee te vieren. Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom in het inloophuis Open Haven van het IDO. Zeer geslaagde middag geweest met mooie woorden van de Wethouder Janneke Sparreboom (zij heeft onder andere Zorg en Welzijn in haar portefeuille). Janneke benadrukte het belang van lotgenotengroepen en de rol die vrijwilligers hierin spelen. Inmiddels was Carla Aalderink binnengekomen. Carla is de directeur van de Parkinsonvereniging. Ook Carla hield een kort praatje over het belang van de cafés in Nederland en over het enthousiasme wat zij tegenkomt bij de verenigingen. Zowel bij de bezoekers als bij de werkgroepen. Aan het eind van de toespraak van Carla overhandigde voorzitter Albert haar een cheque van € 1000,00 voor de Parkinson vereniging. Dat was een gedeelte van de prijs die we gewonnen hadden bij de ING. wedstrijd. Op maandag 3 september 2018 was het zover. Ons geheel verzorgde dagje uit naar Amsterdam (rondvaart en Lunch) en vervolgens nog naar Volendam. (Palingrokerij en sound museum) Fantastische dag geweest. Allemaal manieren van terugblikken om lessen te trekken uit het verleden. Met als motto: Doe vaker wat er goed ging en verzin iets anders voor wat er niet goed ging. Tijdens de reguliere Cafés bespreken we in een ontspannen sfeer een specifiek onderwerp met een professionele gastspreker uit de Parkinson/isme - specialisatie dan wel een onderwerp met een zeer specifiek karakter bijvoorbeeld een Notaris. Het volgende Parkinson Café vindt plaats op maandag 4 februari om 13:30 uur zoals altijd op ons vaste onderkomen in woonzorgcentrum “De Hanzeborg”. Onderwerp: Ouderen geneeskunde en als spreker Dr. de Rijk. (Specialist Ouderengeneeskunde) Wij hopen iedereen weer te zien en te spreken. Werkgroep Parkinson Café Lelystad.
Verslag van het Parkinson Café Lelystad Maandag 4 februari 2019 Ondanks het zeer koude en slechte weer was er een zeer drukke opkomst bij het Parkinson/isme middag Café. Voorzitter Albert opende dit drukbezochte café met de volgende mededelingen: - voor de cursus “houd je aandacht erbij” liggen er formulieren op tafel - aan de nieuwe mensen wordt gevraagd of ze bezwaar hebben om op de foto te gaan i.v.m. de wet op de privacy. - Dokter de Rijk wordt alvast verwelkomd omdat hij onze spreker van deze dag is. - Ingrid Groenesteijn krijgt het woord omdat zij een update heeft over het ziekenhuis. Zij heeft een brief gekregen van Kelly Terreehorst en leest deze voor: De Neurologen Van Nielen en Dr. Riphagen zijn niet meer werkzaam in het ziekenhuis. Dr. Tans zal tot 28 februari werkzaam zijn en daarna ook weggaan. Dr. Frijlink en dr. Salome zijn de 2 neurologen uit Lelystad die blijven. Geke Looman is niet meer werkzaam in het ziekenhuis. Kelly Terreehorst nog wel. Zij is tot 28 februari op dinsdag en woensdag aanwezig en na 1 maart elke maandag en een enkele keer ook op de dinsdag Nieuw personeel: Om er voor te zorgen dat de Parkinson patiënt nog hun zorg dicht bij huis kunnen krijgen komt er een Parkinson verpleegkundige vanuit het St. Jansdal naar Lelystad, dat is Ria Noordman en zij zal elke donderdag in Lelystad aanwezig zijn. Ook zullen er 3 neurologen uit het St. Jansdal poli draaien in Lelystad, zodat er elke dag van de week een neuroloog aanwezig is. Dr. Riphagen was voor Lelystad de neuroloog met de aantekening Parkinson en lid van ParkinsonNet. Elke neuroloog ziet/zag Parkinson patiënten er kon dan zonodig onderling met elkaar worden overlegd. Ook dit kan nog steeds voortgezet worden. Er is een neuroloog in het St. Jansdal aanwezig met de aantekening Parkinson. Deze dokter zal niet in Lelystad poli draaien. Er is een nieuwe neuroloog aangenomen die in oktober gaat beginnen met ook een aantekening Parkinson. Hoogstwaarschijnlijk zal zij wel in Lelystad poli komen draaien. Een woord van Kelly Terreehorst: Het zijn enorm roerige tijden op dit moment, we hopen dit zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Het is vanuit Harderwijk echt wel de bedoeling dat we de zorg voor de Parkinson patiënt dicht bij huis kunnen blijven bieden. Het is de bedoeling dat er halverwege februari een team komt die de patiënten gaat inplannen voor na 1 maart, omdat we met een nieuw computersysteem te maken gaan krijgen. Mocht u geen oproep krijgen, schroom dan niet en bel het ziekenhuis. Het lijkt me wel verstandig om daar mee te wachten tot halverwege maart. Kan het niet wachten tot halverwege maart, bel dan ook het ziekenhuis en meldt dat het niet langer kan wachten. U bent niet verplicht om te blijven bij het ziekenhuis. Mocht u wel blijven dan wordt er aan u gevraagd om toestemming te geven voor het overhevelen van uw gegevens naar het st. Jansdal Ik hoop u nog weer terug te mogen zien op de poli, mijn excuus dat ik dit niet persoonlijk kan komen vertellen, en voor de onrust die er op dit moment heerst. De rust zal zeker weer terug keren, ik ga mijn best doen om deze rust zo snel mogelijk weer terug te krijgen. In heb in een overleg van het Parkinson net mijn collega’s hulpverleners van regio Lelystad ook ingelicht over wat u nu is verteld, dus zij weten eventueel ook hoe mij te bereiken. Na het voorlezen van deze brief gaf Albert het woord aan dokter de Rijk. Dr. De Rijk was verpleeghuisarts bij Coloriet en Specialist Ouderen geneeskunde. Hij hield een heel duidelijk verhaal aan de hand van een presentatie die hij had uitgedeeld. Als u niet aanwezig was en toch een exemplaar wilt hebben, dan kunt u dit vragen in het volgende café. Dr. De Rijk noemde nog wel dat er in Groningen een Parkinson-unit aanwezig is, waar mensen met Parkinson ter observatie worden opgenomen. Er kan dan een goede diagnose worden gevormd, de partners kunnen op verhaal komen en het wordt vergoed door de zorgverzekering. Hij zou graag willen dat er hier ook zo’n unit komt. Hij stelt voor dat de Parkinsonvereniging een brief stuurt naar de Hanzenborg en Coloriet met de vraag wanneer zij zo’n unit gaan starten. Dr. De Rijk wil wel helpen met het formuleren van de vragen. Er werden veel vragen gesteld n.a.v. zijn verhaal. Dr. De Rijk komt ook bij mensen thuis. U kunt hem consulteren via de huisarts of de thuiszorg. Die melden dat bij het secretariaat van Coloriet en zij melden het vervolgens bij dr. De Rijk. Hij komt 2 tot 3 keer op huisbezoek. Enige verplichting is een kopje koffie. Na deze uitgebreide interessante drukbezochte middag werden er nog formulieren uitgedeeld voor de middag op 1 juli waar de mantelzorgers en de Parkinson patiënten gescheiden worden van elkaar. Beide partijen krijgen een leuke middag aangeboden. Wij danken u allen voor uw aanwezigheid en zien U allen weer heel graag terug op maandag 4 maart voor een zeer interessante lezing van de Notarissen Pekel & Klein met als thema “Levens Testament” Namens de werkgroep
Dia slideshow van 4 febr. 2019. Via deze slideshow kunt uzelf de foto’s van uw keuze downloaden. Klik “HIER
Klik HIER voor een fotofilm van 4 febr. 2019. Dr. Hes de Rijk geeft een presentatie over Ouderengeneeskunde .
Van de maanden maart en april zijn er helaas geen verslagen en foto´s vanwege vakantie van de webmaster.
Slideshow 6 mei 2019 Visio presentatie in Parkinson Café Lelystad
Verslag van het Parkinson Café Lelystad Maandag 6 mei 2019 Albert opent dit café met een aantal mededelingen: - De dames van de Koninklijke Visio werden welkom geheten. - Het gaat helaas niet goed met de gezondheid van Jannie Overeem. Er wordt een kaartje gestuurd. - In de maand juni is er geen café i.v.m. vakantie - Op maandag 1 juli is de mantelzorgmiddag. Er worden papieren uitgedeeld met de informatie erop. - Op 2 september is het jaarlijkse uitje voor iedereen. Waar we naartoe gaan is nog een grote verrassing. De eigen bijdrage is € 10,00 per persoon. Als dat voor iemand een probleem is, meldt dit dan bij de werkgroep. Na de mededelingen kregen de dames van de Koninklijke Visio het woord. Margot Apeldoorn, Inge Bouwman en Mirjam Baas vertelden over: - visuele stoornissen - visuele cerebrale stoornissen - herkenning - adviezen en tips Als u een afspraak met de Koninklijke Visio wilt maken, heeft u een verwijzing nodig via uw huisarts of specialist. Het wordt vergoed door de zorgverzekering. Het zit gewoon in het basispakket. Het was een goed bezochte informatieve bijeenkomst, Soms was het wat moeilijk te begrijpen. Er werd aandachtig geluisterd en er werden veel vragen gesteld. In de powerpoint presentatie kunt u het allemaal nog eens nalezen. Wordt U op verzoek toegezonden. Wij danken u allemaal voor uw aanwezigheid en wij hopen u allemaal weer te zien op 1 juli. (tijdens de mantelzorgmiddag) In de maand juni is er geen Parkinsoncafé i.v.m. vakantie. Een fijne zomer allemaal. Namens de werkgroep