© Harry Klaassen
Parkinson Café Lelystad
Parkinson Café Lelystad Maandag 2 augustus 2021 Albert opende dit drukbezochte heropende café met de mededelingen: Beste allemaal Namens de hele werkgroep heet ik jullie van harte welkom, in het bijzonder de mensen die voor het eerst het café bezoeken en we hopen dat u zich hier thuis zult voelen. We zijn blij dat we weer open mogen en we hopen dat we open mogen blijven. In september 2020 hebben we ook een poging gedaan, waar maar een kleine groep van bezoekers bij aanwezig waren, en die de volgende maand alweer strandde. Toen was de situatie ook nog volstrekt anders, we hopen dat de meeste aanwezigen zich hebben laten vaccineren zodat we toch tot op gepaalde hoogte beschermd zijn. We hopen dat jullie er ook naar uitgekeken hebben om andere lotgenoten te ontmoeten. Hoe zou het zijn met die en die en is die nog aanwezig. Soms kom je wel eens iemand tegen maar zeker in de eerste periode kwam je bijna of in ieder geval weinig op plaatsen waar je vrienden en of kennissen zou kunnen ontmoeten. Sommigen kwamen helemaal niet naar buiten of naar winkels want je wilde niet het risico lopen om het virus op te lopen. De beelden op de TV en van de IC’s en de verhalen van wat mensen kan overkomen en de nasleep daarvan waren niet erg uitnodigend. dus bleven we maar in onze eigen bubbel… Het is inmiddels 17 maanden geleden, maart 2020, dat we een normale bijeenkomst hadden. En iedereen weet dat Parkinson en Parkinsonisme niet stil blijven zitten en zal bij menigeen sporen achtergelaten hebben, met andere woorden: we zijn er niet beter op geworden in die periode. In de afgelopen periode hebben we ook, en de meeste mensen waren denk ik op de hoogte, maar voor wie het nog niet wist… afscheid moeten nemen van Rita Borgijink. Ze was lid van de werkgroep en mede oprichter van ons café. Rita had alvleesklierkanker. Ook van Bets Spel, die door de verslechtering van de Parkinson het leven niet meer leefbaar vond en daar niet meer mee verder wilde. Dan kregen we eind vorige week nog een bericht van het overlijden van Roel Terluin die op 85 jarige leeftijd overleden is en waar vandaag afscheid van genomen kon worden in Olandhorst. We hebben naar alle 3 nabestaande families namens de werkgroep en het cafe een kaart met condoleances gestuurd. Gelukkig zijn er ook nog mooie dingen te melden, u ziet hier allemaal mooie pannenlappen hangen gemaakt door Menny Fredriks een trouwe en ijverige bezoekster van ons café. Eigenlijk waren ze bedoeld als eindejaars geschenkje voor de bezoekers van het café, maar ja, corona gooide roet in het eten en daardoor kon haar plan niet doorgaan. Nu het wel weer kan wil ze toch van de gelegenheid gebruik maken om deze aan te bieden. Verder hebben we ondanks de onzekerheid toch nog een programma voor de rest van het jaar in elkaar weten te draaien. Door de onzekerheid was dat bast wel lastig, want je spreekt iets af onder voorbehoud want je wet niet zeker of het wel door kan gaan. Zo hebben we voor de 3e keer een afspraak gemaakt met een apotheker en nu maar hopen dat het door kan gaan. In het kort, onder voorbehoud, het programma voor de rest van het jaar. Vandaag: hernieuwde kennismaking en gezellig bijpraten 6 september: cliënten ondersteuner: uitleg door Sonja 4 oktober: Neuroloog Oosterveld uit het St. Jansdal 1 november: De apotheker 6 december: uitje naar de Orchideeënhoeve; uitleg door Marja Er worden vandaag geen foto’s gemaakt omdat er toch geen echt thema is. We hebben een whats-app groep van het Parkinson café. Voor de mensen die nieuw zijn en diegene die zich nog niet hebben aangemeld: jullie kunnen je opgeven (als je dat wilt) bij Harry Klaassen. Sonja krijgt het woord en legt uit dat de cliënt ondersteuner er is om zowel de patiënt als de mantelzorger te ondersteunen. Zij kijkt met je mee om te kijken wat je nog hebt als ondersteuning en neemt het regelen van je over. Bijvoorbeeld het aanvragen van WLZ of PGB. De cliënt ondersteuner is kosteloos. Er is de mogelijkheid om een EHBO cursus te volgen, die speciaal gericht is op de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme. Het is een cursus van 3 dagen van 4 uur. Opgeven kan via Sonja. Er komt weer een mantelzorgmiddag. In het volgende café weten we wanneer het is, en kunnen mensen zich weer opgeven. We benaderen zelf het groepje wat de vorige keer ook heeft meegedaan. Marja vertelt over het uitje van 6 december. Alle informatie daarover kunt u teruglezen in een apart stukje over het uitje. Staat elders op deze website. Het uitje wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie die we in 2019 al hebben gekregen van de Groene Sluis. Marja deelt de informatie met de inschrijflijst uit. Ingrid Groenesteijn deelde nieuwe flyers uit over het ParkinsonNet. Ook gaf ze een adressenlijst met deskundige zorgverleners uit onze regio. Ook vertelde Ingrid dat zij zelf een individuele pepp-cursus gaat geven. Informatie hierover kunt u krijgen bij Ingrid. Ingrid gaf ook aan dat de Joppers een groep hebben gevormd waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. De medewerkers van werkgroep kregen van Loek Spel de weduwnaar van Bets Spel een kadootje als dank voor alles wat ze doen en gedaan hebben voor het café. Is beslist niet nodig maar zeer gewaardeerd! Na al deze informatie kreeg iedereen de gelegenheid om weer bij te praten. Daar werd ook goed gebruik van gemaakt. Het was een zeer goed bezocht café. Er waren meer dan 30 mensen gekomen. Wij danken u allen voor uw aanwezigheid Namens de werkgroep
Verslagen Parkinson Café dagen 2021.
Hier onder een PDF van de Onafhankelijke cliëntondersteuning zoals gepresenteerd in ons Parkinson Café. Maandag 6 sept. 2021
Parkinson Café Lelystad Maandag 6 september 2021 Sonja opende dit café met een welkom aan iedereen en ging over naar de mededelingen. - Albert is met vakantie. - Wim Puijpe is ernstig ziek. Er gaat een kaartje rond in het café om naar hem toe te sturen. Inmiddels weten wij dat Wim is overleden. - Ons uitje dit jaar is op 6 december naar de Orchideeën-hoeve. Je kunt je nog inschrijven. We gaan met een rolstoelbus en de eigen bijdrage is € 10,00 per persoon. - Op 13 september is er weer een bijeenkomst voor mantelzorgers. De bijeenkomst is hier in de Hanzenborg en is van 14.00 –16.00. Ook hiervoor kunt u zich nog opgeven. - Op 4 oktober komt de Parkinson neuroloog Linda Oosterveld bij ons in het café. Als u vragen aan haar heeft, schroom dan niet om ze te stellen. - Tenslotte vraagt Sonja aandacht voor de twee aanwezige cliënt ondersteuners Sandra en Claudia. Zij gaan ons uitleggen wat ze voor ons kunnen betekenen. Wat kunt u van een cliënt ondersteuner verwachten: De cliënt ondersteuner naast u staat en samen met u bekijkt ze wat het beste is in uw situatie. Uw belang staat daarbij voorop. Een cliënt ondersteuner helpt u uw zorg goed te organiseren. Een cliënt ondersteuner helpt u om bewuste keuzes te maken over uw zorg. De cliënt ondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Een cliënt ondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen. Sandra en Claudia hebben de informatie gegeven aan de hand van een powerpoint presentatie. Deze presentatie kunt u vinden op onze site. Na de presentatie kregen we de gelegenheid om vragen te stellen. Er werden nog folders uitgedeeld. Wij danken Sandra en Claudia voor hun uitleg. De dames kregen ieder een mooie bos bloemen. Daarna was er nog voldoende gelegenheid om met elkaar te praten. Rond 15.30 gingen de meeste mensen weer naar huis. Het was weer een goed bezocht café. Er waren 35 mensen gekomen. Wij danken u allemaal voor uw aanwezigheid Namens de werkgroep
Parkinson Café Lelystad
© Harry Klaassen
Verslagen Parkinson Café dagen 2021.
Parkinson Café Lelystad Maandag 2 augustus 2021 Albert opende dit drukbezochte heropende café met de mededelingen: Beste allemaal Namens de hele werkgroep heet ik jullie van harte welkom, in het bijzonder de mensen die voor het eerst het café bezoeken en we hopen dat u zich hier thuis zult voelen. We zijn blij dat we weer open mogen en we hopen dat we open mogen blijven. In september 2020 hebben we ook een poging gedaan, waar maar een kleine groep van bezoekers bij aanwezig waren, en die de volgende maand alweer strandde. Toen was de situatie ook nog volstrekt anders, we hopen dat de meeste aanwezigen zich hebben laten vaccineren zodat we toch tot op gepaalde hoogte beschermd zijn. We hopen dat jullie er ook naar uitgekeken hebben om andere lotgenoten te ontmoeten. Hoe zou het zijn met die en die en is die nog aanwezig. Soms kom je wel eens iemand tegen maar zeker in de eerste periode kwam je bijna of in ieder geval weinig op plaatsen waar je vrienden en of kennissen zou kunnen ontmoeten. Sommigen kwamen helemaal niet naar buiten of naar winkels want je wilde niet het risico lopen om het virus op te lopen. De beelden op de TV en van de IC’s en de verhalen van wat mensen kan overkomen en de nasleep daarvan waren niet erg uitnodigend. dus bleven we maar in onze eigen bubbel… Het is inmiddels 17 maanden geleden, maart 2020, dat we een normale bijeenkomst hadden. En iedereen weet dat Parkinson en Parkinsonisme niet stil blijven zitten en zal bij menigeen sporen achtergelaten hebben, met andere woorden: we zijn er niet beter op geworden in die periode. In de afgelopen periode hebben we ook, en de meeste mensen waren denk ik op de hoogte, maar voor wie het nog niet wist… afscheid moeten nemen van Rita Borgijink. Ze was lid van de werkgroep en mede oprichter van ons café. Rita had alvleesklierkanker. Ook van Bets Spel, die door de verslechtering van de Parkinson het leven niet meer leefbaar vond en daar niet meer mee verder wilde. Dan kregen we eind vorige week nog een bericht van het overlijden van Roel Terluin die op 85 jarige leeftijd overleden is en waar vandaag afscheid van genomen kon worden in Olandhorst. We hebben naar alle 3 nabestaande families namens de werkgroep en het cafe een kaart met condoleances gestuurd. Gelukkig zijn er ook nog mooie dingen te melden, u ziet hier allemaal mooie pannenlappen hangen gemaakt door Menny Fredriks een trouwe en ijverige bezoekster van ons café. Eigenlijk waren ze bedoeld als eindejaars geschenkje voor de bezoekers van het café, maar ja, corona gooide roet in het eten en daardoor kon haar plan niet doorgaan. Nu het wel weer kan wil ze toch van de gelegenheid gebruik maken om deze aan te bieden. Verder hebben we ondanks de onzekerheid toch nog een programma voor de rest van het jaar in elkaar weten te draaien. Door de onzekerheid was dat bast wel lastig, want je spreekt iets af onder voorbehoud want je wet niet zeker of het wel door kan gaan. Zo hebben we voor de 3e keer een afspraak gemaakt met een apotheker en nu maar hopen dat het door kan gaan. In het kort, onder voorbehoud, het programma voor de rest van het jaar. Vandaag: hernieuwde kennismaking en gezellig bijpraten 6 september: cliënten ondersteuner: uitleg door Sonja 4 oktober: Neuroloog Oosterveld uit het St. Jansdal 1 november: De apotheker 6 december: uitje naar de Orchideeënhoeve; uitleg door Marja Er worden vandaag geen foto’s gemaakt omdat er toch geen echt thema is. We hebben een whats-app groep van het Parkinson café. Voor de mensen die nieuw zijn en diegene die zich nog niet hebben aangemeld: jullie kunnen je opgeven (als je dat wilt) bij Harry Klaassen. Sonja krijgt het woord en legt uit dat de cliënt ondersteuner er is om zowel de patiënt als de mantelzorger te ondersteunen. Zij kijkt met je mee om te kijken wat je nog hebt als ondersteuning en neemt het regelen van je over. Bijvoorbeeld het aanvragen van WLZ of PGB. De cliënt ondersteuner is kosteloos. Er is de mogelijkheid om een EHBO cursus te volgen, die speciaal gericht is op de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme. Het is een cursus van 3 dagen van 4 uur. Opgeven kan via Sonja. Er komt weer een mantelzorgmiddag. In het volgende café weten we wanneer het is, en kunnen mensen zich weer opgeven. We benaderen zelf het groepje wat de vorige keer ook heeft meegedaan. Marja vertelt over het uitje van 6 december. Alle informatie daarover kunt u teruglezen in een apart stukje over het uitje. Staat elders op deze website. Het uitje wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie die we in 2019 al hebben gekregen van de Groene Sluis. Marja deelt de informatie met de inschrijflijst uit. Ingrid Groenesteijn deelde nieuwe flyers uit over het ParkinsonNet. Ook gaf ze een adressenlijst met deskundige zorgverleners uit onze regio. Ook vertelde Ingrid dat zij zelf een individuele pepp-cursus gaat geven. Informatie hierover kunt u krijgen bij Ingrid. Ingrid gaf ook aan dat de Joppers een groep hebben gevormd waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. De medewerkers van werkgroep kregen van Loek Spel de weduwnaar van Bets Spel een kadootje als dank voor alles wat ze doen en gedaan hebben voor het café. Is beslist niet nodig maar zeer gewaardeerd! Na al deze informatie kreeg iedereen de gelegenheid om weer bij te praten. Daar werd ook goed gebruik van gemaakt. Het was een zeer goed bezocht café. Er waren meer dan 30 mensen gekomen. Wij danken u allen voor uw aanwezigheid Namens de werkgroep
Hier onder een PDF van de Onafhankelijke cliëntondersteuning zoals gepresenteerd in ons Parkinson Café. Maandag 6 sept. 2021
Parkinson Café Lelystad Maandag 6 september 2021 Sonja opende dit café met een welkom aan iedereen en ging over naar de mededelingen. - Albert is met vakantie. - Wim Puijpe is ernstig ziek. Er gaat een kaartje rond in het café om naar hem toe te sturen. Inmiddels weten wij dat Wim is overleden. - Ons uitje dit jaar is op 6 december naar de Orchideeën-hoeve. Je kunt je nog inschrijven. We gaan met een rolstoelbus en de eigen bijdrage is € 10,00 per persoon. - Op 13 september is er weer een bijeenkomst voor mantelzorgers. De bijeenkomst is hier in de Hanzenborg en is van 14.00 –16.00. Ook hiervoor kunt u zich nog opgeven. - Op 4 oktober komt de Parkinson neuroloog Linda Oosterveld bij ons in het café. Als u vragen aan haar heeft, schroom dan niet om ze te stellen. - Tenslotte vraagt Sonja aandacht voor de twee aanwezige cliënt ondersteuners Sandra en Claudia. Zij gaan ons uitleggen wat ze voor ons kunnen betekenen. Wat kunt u van een cliënt ondersteuner verwachten: De cliënt ondersteuner naast u staat en samen met u bekijkt ze wat het beste is in uw situatie. Uw belang staat daarbij voorop. Een cliënt ondersteuner helpt u uw zorg goed te organiseren. Een cliënt ondersteuner helpt u om bewuste keuzes te maken over uw zorg. De cliënt ondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Een cliënt ondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen. Sandra en Claudia hebben de informatie gegeven aan de hand van een powerpoint presentatie. Deze presentatie kunt u vinden op onze site. Na de presentatie kregen we de gelegenheid om vragen te stellen. Er werden nog folders uitgedeeld. Wij danken Sandra en Claudia voor hun uitleg. De dames kregen ieder een mooie bos bloemen. Daarna was er nog voldoende gelegenheid om met elkaar te praten. Rond 15.30 gingen de meeste mensen weer naar huis. Het was weer een goed bezocht café. Er waren 35 mensen gekomen. Wij danken u allemaal voor uw aanwezigheid Namens de werkgroep