Parkinson Café Lelystad
Copyright © 2016 Harry Klaassen. All rights reserved.
Verslagen en Foto’s 2018
Verslag van Maandag 8 januari 2018 Het Parkinson Café Lelystad heeft onder het genot van heerlijke oliebollen gedoneerd door bakkerij Prins de Nieuwjaars bijeenkomst gehad voor 2018. Voorzitter Albert Lieverse vertelde e.e.a over de plannen voor 2018 en daarbij kwam ook de geplande feestdag in mei ter sprake i.v.m. het 5 jarig bestaan van het Café. Ook de Nominatie voor de ING prijs van het ING. Nederland fonds kwam uiteraard ter sprake en er is medegedeeld dat iedere bij ons bekende persoon per extra nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van hoe nu verder. €1000 euro hebben we al en dat kan door stemmen oplopen tot wel €5000,- Iedereen was in een opperbeste stemming en al helemaal toen er aan elke aanwezige (1 per koppel) een USB stick werd gegeven als cadeau met alle foto’s en filmpjes van 2017 die in het Café zijn gemaakt. Diegenen die er om wat voor reden dan ook niet waren krijgen dit unieke cadeau uiteraard alsnog op een later tijdstip. We hebben om medische redenen afscheid moeten nemen van Rinus van Setten die al sinds de oprichting een zeer gewaardeerd lid was van de werkgroep Parkinson Café Lelystad. Rinus kreeg van alle aanwezigen een luid applaus en namens de werkgroep een cadeau bon. Mevrouw van Setten kreeg een prachtig boeket bloemen en voor beiden is de hoop en verwachting uitgesproken dat zij nog vele jaren ons mooie en belangrijke Café blijven bezoeken. Wij kunnen weer terugzien op een hele mooie middag, De werkgroep van het Parkinson Café Lelystad
Verslag Parkinson café, maandag 5 februari 2018 Nadat we weer een half uurtje hebben kunnen bijpraten, opende Albert Lieverse de middag met een paar mededelingen: -Het stemmen voor de ING donatie gaat erg goed. Op 2 februari was de tussen telling en stonden we op de 1e plaats. Tot 11 februari kan er worden gestemd. Vertel het nog even verder. Het is erg spannend! We hebben in ieder geval € 1000.00, omdat we meer dan 50 stemmen hebben gekregen. - De privacywet verbiedt de verenigingen om ledenlijsten bij te houden. Alle correspondentie gaat in het vervolg via de side van het Parkinson café. Als we ons daar niet aan houden, krijgen we forse boetes. Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Onderwerpen voor deze bijenkomst zijn: -tijdens een vorige bijeenkomst op 3 juli 2017 hebben de bezoekers van het Parkinson café gesprekken gevoerd met de zorgverleners van het Parkinsonnet. Al deze gespreksresultaten zijn op flappen gezet en meegenomen door de zorgverleners. Zij zijn ermee aan de slag gegaan. De uitkomst hiervan wordt besproken en gepresenteerd door Ingrid Groenesteijn. Zij is Provinciaal Coördinator Parkinson Vereniging Flevoland. De PowerPoint presentatie hierover is te vinden op onze website. (op verzoek via de e-mail) - Ria Rodenburg (parkinsonverpleegkundige) komt vertellen wat ze allemaal voor ons kan betekenen. Ria is neurologieverpleegkundige bij de Thuiszorg van Icare. Sinds 2012 is zij parkinsonverpleegkundige bij het Parkinson Net. Ria of haar collega Tineke Wubs kunnen worden bereikt door hen te bellen of te mailen (er zijn folders aanwezig). Ria kan bij u thuis komen naar de patiënt of de mantelzorger, maar een afspraak op kantoor is ook mogelijk. In de richtlijn mantelzorg staat dan ze de mantelzorger apart moeten spreken, voelt u zich dus niet bezwaard om apart van uw partner haar te spreken. Dat is juist goed (en zelfs volgens de richtlijn) en kan een helder beeld geven van welke zorg of begeleiding er nodig is. Soms alleen een luisterend oor. De kosten vallen onder de basisverzekering en er is geen indicatie of verwijzing nodig. Waar kun je Ria of Tineke voor benaderen? - Geven van advies, voorlichting en informatie over de ziekte en behandeling, - Het beantwoorden van vragen - Begeleiding bij het omgaan met de ziekte - Controle van het lichamelijk- en geestelijk functioneren (bijvoorbeeld: het omgaan met spanning, schuldgevoelens, het verdwijnen van gelijkwaardigheid tussen de partners, seksuele problematiek, cognitieve problemen, verslavingsproblematiek en angst voor medicatie). - Vakantie en recreatie mogelijkheden, vrije tijd, dagbesteding. - De problemen die de ziekte of behandeling met zich meebrengen en de ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van de ziekte - Lichamelijke verzorging (door teams verpleging/verzorging thuiszorg) - Huishouden - Aanpassingen in huis - Vervoer - Gebruik van medicijnen therapietrouw en hulpmiddelen daarbij - Zoeken naar passende oplossingen voor voorkomende problemen. - Thuis zien de Parkinsonverpleegkundigen beter waar de knelpunten liggen. Voor een spreekuur kunnen mensen zich oppoetsen en goed houden. Thuis is meer te zien hoe het er echt aan toe gaat. Tijdig signaleren en zorg bieden voorkomt opnames en crisis. Thuis kan ook soms beter worden getest, in een vertrouwde omgeving. Zo nodig verwijzen de Parkinsonverpleegkundige door naar andere zorgverleners Parkinson Net. Dit alles (indien nodig). in samenspraak met de poli neurologie. - Korte lijnen met zorgverleners, WMO, huisartsen en specialisten. Als u moeizaam of niet meer naar het spreekuur kunt komen kunnen zij thuis komen en informatie doorgeven en bespreken met de neuroloog. - Op spreekuur in ziekenhuis ligt de nadruk op diagnostiek en medicatie Thuis: nadruk op psychosociale ondersteuning, het omgaan met de gevolgen en van de ziekte en ondersteuning van mantelzorg. Richting geven in het oerwoud van zorg en hulpverlening. Antwoorden naar aanleiding van vragen die deze middag zijn gesteld: Ook voor Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Zeewolde zijn Parkinsonverpleegkundigen aanwezig. Zeewolde Ben van der Schaaf Biddinghuizen en Swifterbant Tine Sennef Dronten Karin Kleis Zorgzoeker Parkinson Net wijst de dichtstbijzijnde zorgverlener/therapeut aan. Loophulpmiddelen worden door Medipoint thuis geleverd voor € 7,50. Andere hulpmiddelen (bed, rolstoel etc) worden gratis bezorgd. Icare thuiszorgwinkel is sinds januari dit jaar weg in Lelystad, nu in Harderwijk. In Dronten zit wel een uitleenpunt hulpmiddelen van Medipoint. Polikliniek Dronten Zwarte Water 77 Openingstijden maandag tot en met vrijdag 10.00 – 12.00 + 14.00 – 16.30 Het was weer een goed bezochte informatieve middag. Fijn dat u er weer was. Wij danken Ingrid en Ria voor hun heldere en zinvolle informatie. Namens de werkgroep
Bij het klikken op het film plaatje (of HIER ) opent zich een Dia Show van 5-3-2018 Veel Kijkplezier.
Verslag Parkinson café, maandag 5 maart 2018
Let op! Het eerstvolgende Parkinson Café Lelystad is inverband met de paasdagen 1 week later dan gebruikelijk. De juiste datum en tijd is: 9 april om 13.30 uur.
Het café van 5 maart was weer een goed bezocht café. We mochten ook weer nieuwe bezoekers verwelkomen. Albert startte de middag met een paar mededelingen: Doordat we afscheid hebben genomen van Rinus was er een vacature binnen de werkgroep. Rita Borgijink is de nieuwe medewerker van de werkgroep. Ria is voor velen een bekend gezicht. Albert heette Rita welkom en wenste haar veel succes. Zaterdag 10 maart wordt een spannende dag. Harry en Albert gaan samen de prijs van de ING bank ophalen in Almere. We zijn erg benieuwd welk bedrag we hebben gewonnen. Na de mededelingen werden Mieke Houtman en Judith van Tilburg voorgesteld. Mieke is senior begeleider/coördinator instroom bij Interakt Contour en practitioner voor de Ronnie Gardiner Methode. Judith van Tilburg is fysiotherapeut bij Coloriet. De dames hebben met behulp van een powerpointpresentatie een uitleg gegeven over het belang van fit en vitaal blijven. Hoe het werkt en hoe je het zelf kunt beïnvloeden. Ook werden er tips gegeven hoe je je geheugen kunt blijven trainen. Een van de methodes om fit en vitaal te blijven is de Ronnie Gardiner methode. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. Op de site van de Parkinsonvereniging staat het volgende: De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijk stemmende oefenmethode die diverse zintuigen activeert en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. Op deze manier kan de conditie van de hersenen worden geoptimaliseerd. Ritme en muziek worden ingezet om motoriek, spraak en cognitie te stimuleren. Tijdens het oefenen worden symbolen getoond waarbij een beweging hoort en een klank (naam) die tegelijkertijd met de beweging moet worden uitgesproken. Dit mag ingewikkeld klinken, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd van eenvoudig naar steeds een beetje complexer. Het ritme van de muziek is daarbij leidend en kan dus ook worden opgevoerd van langzame muziek naar muziek met een hoger tempo. De muziek functioneert zo als auditieve cue, wat zeer goed werkt bij Parkinson. De oefeningen kunnen zowel zittend als staand worden uitgevoerd. Als men in staat is de oefeningen staand te doen dan wordt ook meteen de balans geoefend. Het is zelfs mogelijk om met behulp van de symbolen loopoefeningen te doen. De meeste deelnemers vinden de oefeningen inspannend maar hebben er ook plezier in. Plezier is een belangrijk onderdeel in deze methode. Nadat we de uitleg hadden gekregen, mochten we daadwerkelijk oefenen. De oefeningen werden door iedereen met groot enthousiasme meegedaan. Het bleek nog best lastig te zijn en ons ritegevoel werd ook uitgetest. Onze linker- en rechterhersenen werden flink uitgedaagd. Er werd heel serieus geoefend en ook gelachen. Na afloop kon je je meteen inschrijven voor een cursus over de Ronnie Gardiner Methode. Ook hadden de dames diverse folders bij zich om mee te nemen. De powerpointpresentatie van deze middag vindt u op onze site. Na afloop van de presentatie werden door Sonja en Albert aan alle bezoekers uitnodigingen voor de viering van ons 5 jarig bestaan uitgedeeld. Wij danken Mieke en Judith hartelijk voor hun inbreng en al onze bezoekers voor hun aanwezigheid. Het volgende Parkinson café is op maandag 9 april. 2 april vervalt omdat het dan 2e paasdag is. Namens de werkgroep
Medisch fitness Coloriet Medisch Fitness is verantwoord bewegen Medisch fitness is sporten onder begeleiding van fysiotherapeut of bewegingstherapeut. Door deze deskundige begeleiding is het een verantwoorde manier van sporten.Met medisch fitness verhoogt u op een verantwoorde manier de belastbaarheid van uw lichaam. Tijdens en na een trainingsperiode voelt u uzelf energieker en sterker. Wanneer medisch fitness? Net een blessure gehad en wilt u weer verantwoord gaan trainen? Dan is een speciaal daarop afgestemd trainingsschema de snelste weg om weer snel op niveau te komen. Lang niet gesport of voelt u zich niet sterk genoeg om alleen te gaan sporten? Ook dan is medisch fitness een goede manier om weer te gaan beginnen. Terugkerende lage rug- of nekklachten? Wij stellen een specifiek trainingsschema voor u op Heeft u een chronische ziekte zoals reuma, COPD, diabetes etc.? Dan kunt u veel baat hebben bij verantwoorde en gedoseerde (conditie) training. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. Bent u al wat ouder en wilt u actief aan uw gezondheid werken? Wij helpen / begeleiden u daarbij Intake Voor u start met medisch fitness, krijgt u een intakegesprek. U krijgt vragen over uw gezondheid en wat u wilt bereiken met medisch fitness. Vervolgens brengen wij door middel van een aantal testen en metingen uw fysieke gesteldheid in kaart. Aan de hand van de gegevens van de intake wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. De training Een training duurt één uur en vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip. U kiest voor een vast tijdstip in de week, waar in overleg met de begeleider van afgeweken kan worden.Tijdens de training wordt er door iedereen individueel getraind aan de hand van het persoonlijke trainingsschema. Gedurende de gehele training zal er een fysiotherapeut/bewegingstherapeut in de zaal aanwezig zijn om oefeningen te begeleiden, te corrigeren, vragen te beantwoorden en eventuele aanpassingen te maken in het trainingsschema. Hoe groot zijn de groepen? Trainingsgroepen zullen bestaan uit maximaal twaalf personen. Abonnement Fysiotherapie Coloriet biedt een abonnement aan waarbij u onbeperkt kan trainen (op de aangeboden fitnessmomenten) voor €35,- per maand.Dit is inclusief de uitgebreide intake, het trainingsschema op maat, administratie kosten en koffie/thee. U ontvangt maandelijks een factuur. Mocht u langere tijd afwezig zijn, kunt u in overleg met de therapeuten uw abonnement tijdelijk stil zetten. In het geval van een enkele afwezigheid, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast bieden wij ook een 10 rittenkaart aan voor €50,-. U traint dan voor €5,- per training. Er vindt dan echter wel een kortere intake plaats en er is geen evaluatie moment. U kunt dit wel extra aanvragen tegen een bijdrage van €25,-.Wordt medische fitness vergoed door de zorgverzekeraar? Fitness (ook medisch fitness) wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende polissen een vergoeding opgenomen voor fitness.De kosten voor de intake en evaluatie worden mogelijk (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer kan ik trainen? Maandag 11.30-12.30 Donderdag 1.30-12.30 Hoe meld ik mij aan? Vul het volgende formulier in en lever deze in bij een van de fysiotherapeuten van Coloriet.
· · · · ·
Mededeling . Naar aanleiding van de presentatie in het café van 5 maart van de Ronnie Gardiner Methode, kan ik mededelen dat er vanaf half oktober (week 42 = week 15 oktober) 2018 een beginnerscursus vanuit de Icare ledenvereniging aangeboden gaat worden in Lelystad. De cursus zal of op de vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur of de vrijdagmiddag van 14.00-15.00 uur gehouden worden. Als mensen lid zijn van de Icare ledenvereniging kost hen dat 40 euro voor 8 lessen (zonder lidmaatschap 80 euro). Minimale deelname is 10 personen en maximaal 15 personen. De aankondiging hiervoor is in de week van 12 september in het blad van de ledenvereniging, waarin dan ook staat hoe men zich kan opgeven. Met vriendelijke groet, Mieke Houtman - Borgers
Foto verslag klik op de camera.
Klik op film plaatje voor de foto´s in een slideshow.
Dit Parkinson café stond in het teken van Parkinson en voeding. Het beloofde dus ook een lekker café te worden. Allereerst opende Albert de vergadering met een aantal mededelingen: - Welkom aan iedereen en ook aan Saskia van Os (diëtist) - Het café heeft de 1 e prijs gewonnen met de ING actie. We hebben 192 stemmen gekregen. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen en de moeite om anderen te benaderen om te stemmen. Het heeft echt geholpen. - Een gedeelte van het geld gaan we gebruiken om met z’n allen weer een dagje uit te gaan. Dit maal op 3 september. We gaan weer lekker met een bus, dus iedereen kan ervan genieten. Reserveer alvast in uw agenda. - Op 7 mei vieren we ons 5 jarig jubileum. Dat doen we op een andere locatie. Op de uitnodiging kunt u de adresgegevens vinden. Ook wordt er op onze site ook nog aandacht aan besteed. Albert vraagt of er in ons midden nog vrijwilligers zijn die op deze dag willen helpen met drankjes en hapjes. - In een van de vorige cafés hebben we voorlichting gekregen over de Ronnie Gardiner methode. ICARE biedt deze cursus aan voor leden voor € 40,00. Niet leden betalen € 80,00. De cursus is op vrijdag van 10.00 – 11.00 en van 14.00 – 15.00. Er kunnen maximaal 12 personen meedoen. Na deze mededelingen kreeg Saskia van Os het woord. Saskia geeft dieet- en voedingsadvies. Ze is gespecialiseerd in mensen met de ziekte van Parkinson en ze is aangesloten bij het Parkinsonnet van Flevoland. Aan de hand van een power point presentatie vertelde Saskia het belang van goede voeding, medicatie in combinatie met voeding en problemen met voeding. Deze power point presentatie vindt u op onze site. Ook gaf zij enkele tips en beantwoordde ze veel vragen. In de pauze had zij voor ons een smoothie ingeschonken waarvan wij moesten raden uit welke ingrediënten deze bestond. Er werd goed geproefd en geraden. Het geheim van de chef luidt: wortel, perzik, limoen en rivella. Het was erg lekker. Het recept staat in het kookboek wat Saskia heeft geschreven. Daar staan nog meer heerlijke recepten in, Het boek is in de boekhandel te koop of bij de bekende internet verkoopadressen. Na de presentatie van Saskia werd deze goedbezochte middag afgesloten en hebben een 4 tal dames zich opgegeven als vrijwilliger voor 7 mei. Saskia bedankt voor je heldere en lekkere presentatie en alle bezoekers bedankt voor uw aanwezigheid. Graag tot 7 mei op ons feest. Namens de Werkgroep
Parkinson café 9 april 2018
Foto verslag zien? klik op de camera.
Viering van het eerste lustrum Parkinson-café Lelystad Op 7 mei hebben we met elkaar ons eerste lustrum gevierd. Iedere vaste bezoeker van ons café en nog een aantal oud gedienden en andere genodigden waren uitgenodigd om ons feest mee te vieren. Vanaf 16.00 was iedereen welkom in het inloophuis Open Haven van het IDO. Daar stond de koffie met gebak al klaar. De band Kortom zorgde voor de muzikale omlijsting. Langzaam stroomden de mensen binnen. Iedereen vond een plekje. Het was heerlijk weer, dus we konden ook lekker buiten zitten. Er werd lekker met elkaar gekletst, soms was het lastig om boven het geluid van de band uit te komen. Rond half vijf opende Albert Lieverse het feest . Hij blikte terug hoe het café tot stand was gekomen. Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Janneke Sparreboom (zij heeft onder andere Zorg en Welzijn in haar portefeuille). Janneke benadrukte het belang van lotgenotengroepen en de rol die vrijwilligers hierin spelen. Inmiddels was Carla Aalderink binnengekomen. Carla is de directeur van de Parkinsonvereniging. Ook Carla hield een kort praatje over het belang van de cafés in Nederland en over het enthousiasme wat zij tegenkomt bij de verenigingen. Zowel bij de bezoekers als bij de werkgroepen. Aan het eind van de toespraak van Carla overhandigde Albert haar een cheque van € 1000,00 voor de Parkinson vereniging. Dat was een gedeelte van de prijs die we gewonnen hadden bij de ING. wedstrijd. Na dit officiële gedeelte werd het uitje van 3 september bekend gemaakt. Het wordt Amsterdam en Volendam. Meer hierover leest u HIER! Dit uitje kunnen we financieren doordat we de eerste prijs hebben gewonnen met de ING. wedstrijd. Daar hebben we met elkaar voor gezorgd door voor ons café te stemmen. Tenslotte kreeg Sonja het woord. Zij vertelde over de musical Tarzan die we krijgen aangeboden van JTL. De musical vindt plaats op 9 juni. Uiteraard bedankte Albert alle aanwezigen, medewerkers en bedrijven die het mogelijk hebben gemaakt om dit feest te kunnen vieren. Ook de werkgroep werd bedankt voor hun inzet om het café draaiende te houden. Daarna was het de hoogste tijd om een feestje te vieren. Er waren voldoende hapjes en drankjes voor iedereen en de muziek was aanwezig. Er werd lekker gepraat met elkaar en er werd zelfs gedanst. Rond 18.00 konden we genieten van een warm/koud buffet. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Rond een uur of zeven vertrokken de eerste gasten. Moe maar met een goed gevoel ging iedereen naar huis. We hebben een schitterend jubileum gevierd met elkaar. Hartelijk dank voor jullie felicitaties en voor jullie aanwezigheid, we kijken er met een goed gevoel op terug. Alle medewerkers / vrijwilligers en bedrijven die het 5 jarig jubileum mogelijk hebben gemaakt worden van harte bedankt voor hun medewerking Namens de werkgroep van het Parkinson Café Lelystad
Foto’s Jubileum 7 mei Foto’s Jubileum 7 mei
Verslag van 2 juli 2018
Bij het klikken op het film plaatje (of HIER ) opent zich een Dia Show van 02-07-2018 Veel Kijkplezier. Creatief schilderen.
Parkinson café, maandag 2 juni 2018 Ons eerste café na de zomer stop. Albert heette iedereen van harte welkom en startte met een mededeling die hij ieder café opnieuw moet voorlezen: Beste bezoekers van het Parkinson Café Lelystad, Zoals de meeste bezoekers wel weten maakt Harry en/of andere personen foto's van deze middagen en tijdens bijzondere evenementen. Deze foto's worden nadien verwerkt en op de website van ons café geplaatst. Door de bezoekers wordt dit altijd zeer gewaardeerd zoals blijkt uit de reacties. Door de nieuwe wet op de privacy gelden er vanaf mei 2018 enige restricties alwaar wij ons als werkgroep aan dienen te houden en dat wil zeggen: "Toestemming van alle aanwezigen" Welnu, deze activiteit kan en mag alleen doorgaan als er niemand van de aanwezigen bezwaar maakt en indien wel bezwaar ook al is het maar één persoon dan worden er geen foto's gemaakt. Deze mededeling is niet eenmalig maar dient tijdens elk evenement te worden voorgelezen i.v.m. met steeds wisselende personen. Uw privacy wordt door de werkgroep van het Parkinson Café Lelystad zeer serieus genomen en wij willen daar ook naar handelen. Albert vertelde dat er een intekenlijst aanwezig is voor het uitje op 3 september. Graag invullen als je mee wilt. Er is plek in de bus voor 50 personen. Toen was het weer de hoogste tijd voor iets creatiefs. 2 kunstenaar (Coby en Dita) die ons vorig jaar ook hebben bijgestaan bij het schilderen, waren vandaag weer aanwezig. Gehuld in een prachtig schilder outfit, gingen een aantal van ons de uitdaging aan om iets op het witte doek te krijgen. De resultaten waren wederom verbluffend. Het werk van Picasso, Mondriaan en van Gogh werd geëvenaard. De mensen die niet wilden of konden schilderen zaten met elkaar aan tafel om lekker bij te praten. Er werden weer veel onderwerpen met elkaar gedeeld. Rond half vier waren de meeste kunstenaars uitgeschilderd en werden hun kunstwerken bewonderd. Nadat de intekenlijst voor het uitje was ingevuld ging iedereen weer huiswaarts. Wij danken iedereen voor hun komst en willen ook de kunstenaars Coby en Dita bedanken voor hun aanwezigheid en inzet. Namens de werkgroep
Parkinson café, maandag 2 juni 2018
Bij het klikken op het film plaatje (of HIER ) opent zich een Dia Show van 06-08-2018 Veel Kijkplezier. Presentatie en voorlichting over het “ RESPIJTHUIS ” Lelystad.
Verslag Parkinsoncafé van 6 augustus 2018 Tijdens deze bijeenkomst waren Albert Kok en Rita Borgijink aanwezig om ons van alles vertellen over het respijthuis wat nog niet zo lang geleden in Lelystad zijn deuren heeft geopend. Allereerst opende Albert Lieverse de middag en heette iedereen van harte welkom. Er waren een paar mededelingen: - Vorig jaar hebben we een onderwerp gehad over de Ronnie Gardiner methode. Er is een cursus gepland. “brein in beweging”. De kosten hiervoor zijn € 40,00. De folders hierover liggen op de tafel. - Er zijn een aantal boeken te leen. Ook deze liggen op de tafel. Graag noteren op de lijst die erbij ligt. De uitleentermijn is 1 maand. - Sonja had de inschrijflijst voor het uitje van 3 september meegenomen. Er is nog plek in de bus. - Albert meldde ook nog de verplichte regels over de nieuwe privacywet. voor wat betreft het maken van foto/’s. Ieder café moet hij dat melden. Albert Kok kreeg het woord en vertelde zijn verhaal over het respijthuis en Rita had ondertussen al wat folders uitgedeeld. Respijthuis Lelystad is er voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Uw naaste kan hier tijdelijk verblijven, zodat u als mantelzorger even respijt krijgt (tijd en ruimte voor uzelf). U kunt de accu weer opladen tijdens een vakantie of tijdens een weekendje weg. Respijthuis Lelystad beschikt over vier appartementen met ieder een eigen badkamer. Er is een gezamenlijk woonkamer en alle appartementen beschikken over een klein terras. De sfeer is huiselijk. We willen dat onze gasten zich hier thuis voelen en een fijne tijd hebben. Het ligt op een camping en heeft een vakantie-achtige uitstraling. Eigenlijk is de naam logeerhuis een betere naam. Voordat u komt is er een intakegesprek waar u ook kunt aangeven of u en dieet hebt. Daar wordt zeker rekening mee gehouden. U kunt helaas geen huisdieren meenemen. De kosten zijn € 42,50 per nacht (inclusief maaltijden en drankjes) Als er iemand wil komen eten dan zijn ze van harte welkom. De kosten zijn € 3,50 voor de lunch en € 7,50 voor het diner. Als u komt logeren dat bent u welkom vanaf ’s middags 14.00 en het vertrek is in de ochtend om 11.00. De sfeervolle appartementen zijn te vinden op Buytenplaets Suydersee, een bosrijke camping met een kleine dierenweide en op loopafstand van het Stadspark, zwembad de Koploper en winkelcentrum Lelycentre. Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor een wandeling, een gezellig kopje koffie of andere activiteiten in de buurt. De zorg blijft tijdens het verblijft in handen van uw eigen thuiszorgteam. Zij komen de zorg leveren in het respijthuis. Als de mantelzorger nu thuis alle zorg op zich neemt, kan er ook tijdelijke zorg worden aangevraagd bij de thuiszorg gedurende het verblijf in het respijthuis. Dan komen zij zorg leveren in het respijthuis. Op deze wijze is de zorg gegarandeerd. Als er logees aanwezig zijn, dan is er 24 uur per dag iemand aanwezig. Dat zijn gastvrouwen en gastheren en koks Dat zijn allemaal vrijwilligers. Zij zorgen voor gezelligheid en passende activiteiten. Of het nou om een wandeling gaat of een terrasje pikken, of heerlijk op je eigen terras een boek lezen, of ….(vul zelf maar in) Het verblijf in het respijthuis geeft een vakantiegevoel. In de nacht is een betaalde slaapwacht aanwezig met voldoende kennis en ervaring. Albert Kok had ook een paar dringen vragen aan ons: - maak reclame voor het respijthuis - we kunnen meer logees gebruiken - we zoeken nog veel meer vrijwilligers Nadat Albert Kok de vragen had beantwoord, sloot hij zijn verhaal af. Er was nog gelegenheid om met elkaar te praten en lekker iets te drinken. Om 15.30 sloot Albert Lieverse de middag af en bedankte iedereen voor hun aanwezigheid. Albert en Rita kregen een mooie bos bloemen voor hun presentatie. Graag tot de volgende maand tijdens ons uitje. Nog niet hiervoor opgegeven? Doe het zo snel mogelijk via de e-mail info@parkinsoncafelelystad.nl en via deze Pagina kunt U alle informatie vinden. Namens de werkgroep
Foto’s dagje uit. Foto’s dagje uit.
Uitje Parkinsoncafé Lelystad Mogelijk gemaakt door de donatie die we hebben gewonnen bij de wedstrijd van de ING bank Op maandag 3 september was het zover. Ons jaarlijkse dagje uit. De bus van de firma van Kooten was keurig op tijd. Voordat we instapten werd er een groepsfoto gemaakt voor de bus met een bedankje voor de ING. Uiteraard werd ook hier aan iedereen toestemming gevraagd voor het plaatsen van de foto. Ook hadden we allemaal een tasje gekregen van de Plusmarkt met lekkere en handige dingen erin voor onderweg. Toen iedereen was ingestapt heette Albert iedereen hartelijk welkom en vervolgde zijn verhaal met een paar mededelingen: - het volgende Parkinsoncafé van 1 oktober is in de Open Haven (informatie hierover zit in het Plustasje) - 27 september is er een activiteit in Ede waar er lekker met elkaar gezongen kan worden (flyers werden uitgedeeld) - Bij ICARE kan men nog inschrijven voor de cursus brein in beweging We reden via de Oostvaarderdijk richting Amsterdam waar we (na een toeristische route) aankwamen bij een rondvaartboot van de maatschappij Blue Boat. Toen iedereen aan boord was werden we getrakteerd op een heerlijke warme 3 gangen maaltijd. Met een lekker glaasje erbij konden we genieten van de Amsterdamse grachten en vertelde een bandje over de bezienswaardigheden onderweg. Hilarisch was de stem van de vrouwelijke vertelster in echt plat Amsterdams. Toen we aan ons kopje koffie met bonbons toe waren, kwamen we al weer bijna bij aan bij ons vertrekpunt. Twee uur varen gaat sneller dan je denkt. We meerden weer aan bij de steiger waar de bus al op ons stond te wachten. Even de beentjes strekken en opnieuw in de bus om richting Volendam te rijden. Daar werden we ontvangen bij de familie Smit-Bokkum die ons verwelkomde met koffie/thee met heerlijk appelgebak. Nico had het voor elkaar en had als enige ook slagroom gescoord. We hadden tijd voor onszelf en konden doen wat we wilden. Lekker op het terras zitten in het zonnetje, langs de boulevard flaneren van Volendam, het palingsound museum bezoeken, of een rondleiding in de palingrokerij. Velen kozen voor het laatste. Daar werd ons door Jan Smit (de eigenaar van de palingrokerij) een verhaal verteld over de historie van de palingvangst, de hedendaagse vangst en kregen we een kijkje in de rokerij. Nadat we hebben kunnen proeven van de heerlijke vangst van diezelfde morgen konden we de paling ook kopen. Voor slechts € 8,00 per ons kon je het heerlijks mee naar huis nemen. Velen hebben dat ook gedaan. Rond half vier vertrokken we weer. We reden door het mooie Noord-Hollandse landschap richting Enkhuizen. Via de Markermeerdijk gingen we weer richting Lelystad. Het was een heerlijke ontspannen en ook vermoeiende dag met schitterend weer. Gelukkig kon er in de bus een dutje gedaan worden. Wat hebben we genoten. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid en voor de complimenten over de organisatie. We hebben het heel graag gedaan Namens de werkgroep Geniet hier van de foto´s
Foto’s dagje uit. Foto’s dagje uit.
Verslag van maandag 1 oktober. Mondharmonica therapie voor Parkinson/Parkinsonisme patiënten Presentatie van John Banen.
Dit café was niet op ons vertrouwde adres in de Hanzenborg, maar in het inloophuis Open Haven van het IDO. Na toch wat onwennig binnenkomen in een andere ruimte had iedereen zijn of haar plekje gevonden. De ruimte is wat kleiner dan bij de Hanzenborg, maar dat was ook wel weer knus. Albert opende de middag met een paar mededelingen: - Hij heette John Banen (met zijn gevolg) van harte welkom - Er werden folders uitgedeeld over de mogelijkheid om mee te doen met de cursus zitdansen. - Uiteraard werd er weer toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van foto’s - Vervolgens gaf Albert het woord aan John Banen. John had wat mensen meegenomen uit Almere. Daar heeft hij een Mond Harmonica Therapie groep(MHT) opgestart. Allereerst werden er mondharmonica’s uitgedeeld aan iedereen die dat wilde. John vertelde, aan de hand van een power point presentatie, over het spelen op een mondharmonica. Hij legde op een leuke, eenvoudige en humoristische manier uit hoe je op het instrument kunt spelen. Ook vertelde hij over het nut van het gebruik van een mondharmonica, zowel voor mensen met Parkinson, maar zeker ook voor mensen met een luchtwegaandoening, bijvoorbeeld COPD. Het instrument moet bespeeld worden door in- en uit te ademen. Daardoor is het zeer geschikt om op een speelse manier de ademhaling en de ademhalingsspieren te trainen en de conditie van de longen te vergroten. Na een introductie mochten we zelf ook meespelen. Dat was natuurlijk een feest op zich. Met 35 mensen tegelijk probeerden we de aanwijzingen van John en de beelden op het scherm te volgen. Het was erg leuk om te doen en John was een goeie positieve leraar. Ik kan me voorstellen dat het af en toe niet klonk alsof we Toots Thielemans waren, maar toch bleef hij complimenten geven. Iedereen heeft heel hard mee-geoefend en hier en daarbij kwamen we toch af en toe wel adem tekort. Ook de combinatie met in-en uitademen en tegelijkertijd hoger en lager spelen, was niet makkelijk. Nadat we ongeveer anderhalf uur met elkaar hadden geoefend en ook veel hebben gelachen werd er als afsluiting door de mensen uit Almere nog wat gespeeld. Albert sloot de middag af en bedankte John voor zijn presentatie. De mondharmonica’s mocht iedereen mee naar huis nemen. John heeft na afloop van het café een link naar ons toegestuurd. Daarin kun je de volgende onderwerpen vinden: - de presentatie - je kunt de gespeelde liedjes beluisteren - je kunt de begeleiding bij het spelen vinden - je kunt de muziek bekijken of downloaden en printen Leuke om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Bijgaand tref je een link aan > https://app.box.com/s/80dkxc64fjjzm8sy4islvlxwscnuftwq Iedereen kan daar de presentatie nogmaals bekijken, de liedjes beluisteren, de begeleidingen vinden en zo zelfs de muziek zelf bekijken en/of downloaden om te printen. Als er iemand is die les wil hebben van John, dan kan dat in Almere. Zijn gegevens staan op de link die hij heeft opgestuurd. John (en gevolg), heel hartelijk dank voor deze leuke en informatieve middag. Ook alle aanwezigen hartelijk dank voor jullie komst. Namens de werkgroep
Foto’s van  1 okt. 2018 Foto’s van  1 okt. 2018
Verslag van maandag 5 november 2018. Maandagmiddag 5 november was er weer een zeer goed bezocht Parkinson Café op ons vaste adres woonzorggebouw “De Hanzeborg” te Lelystad. Het thema was deze keer Slaap Problemen bij Parkinson/isme De dames Ria Geurtsen en Ingrid Groenesteijn gaven een presentatie van dit onderwerp. De presentatie werd niet op een slapende wijze verteld, integendeel het geheel werd op een begrijpelijke en leuke manier vertelt zonder dat er mensen begonnen te gapen en iedereen was heel helder bij de presentatie betrokken. Op een zeer professionele en ook zeer begrijpelijke wijze is er doormiddel van dia beelden en praktische adviezen en daarbij ook voorbeelden/tips heel veel duidelijk gemaakt omtrent deze problematiek die vooral ook bij Parkinson/isme is waar te nemen. Na de pauze hebben we ook nog wat ontspannings oefeningen gedaan! De aanwezigen waren zo onder de indruk dat ze weinig vragen hadden, dus heel duidelijk! Iedereen ging tevreden en een beetje slaperig naar huis maar dat kwam door de hoeveelheid van de informatie gevolgd door de ontspannings oefeningen. Blijkens de reactie’s van de aanwezigen is deze presentatie in zeer goede en begrijpelijke manier gegeven waarvoor onze hartelijke dank aan Ria en Ingrid. https://www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut/lelystad-ria-geurtsen-2 https://www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut/pauwenburg-lelystad-ingrid-groenesteijn De volgende keer gaan we zingen met zijn allen en dat gaan we doen met veel enthousiasme want we weten nu hoe we moeten slapen en hoe we uitgerust weer op moeten staan. De datum is maandag 3 december 13.30 uur. Tot dan in de Hanzeborg en we hopen iedereen weer te zien en te spreken. Werkgroep Parkinson Café Lelystad
Klik HIER voor een foto verslag
Verslag van maandag 3 december 2018.
Voor een volledig fotoverslag klik HIER
Samen met zanggroep “Weetjenog” Sinterklaas gevierd in ons Parkinson Café Lelystad.
Parkinson Café Lelystad Maandag 3 december 2018 Dit café stond in het teken van het Sinterklaasfeest. De warme chocolademelk met slagroom en lekkernijen stonden al klaar. Albert opende de middag en heette iedereen welkom Harry legde uit wat de WhatsApp-groep betekent. Mensen die daaraan wilden meedoen, konden zich inschrijven bij Janny. Marja vertelde over de middag speciaal voor de mantelzorgers. Mensen die daaraan wilden meedoen, konden een formulier invullen en inleveren bij Sonja. Toen was het de hoogste tijd voor zanggroep “weet je nog wel”. Ze starten met een paar Sinterklaasliedjes. Deze liedjes werden uit volle borst meegezongen. Daarna gingen ze verder met hun eigen repertoire. Echte oude liedjes van vroeger. De teksten waren uitgedeeld, zodat iedereen die dat wilde, kon meezingen. Tijdens de pauze konden de koorleden ook even hun stem smeren en was er tijd om de parkeerschijven te verzetten. Na de pauze ging het koor verder met hun optreden. Rond half vier was het slotlied en werd het koor hartelijk bedankt voor hun optreden. Sinterklaas had nog voor iedereen een kadootje met een gedicht achtergelaten. De werkgroep wenst u allemaal hele fijne feestdagen en een liefdevol en goed 2019. Graag tot 7 januari 2019
Parkinson Café Lelystad
Copyright © 2016 Harry Klaassen. All rights reserved.
Parkinson Cafe Lelystad heeft zijn onderkomen in gebouw: De Hanzeborg Koningsbergenstraat 201A 8232 DC Lelystad
Verslagen en Foto’s 2018
Verslag van Maandag 8 januari 2018
Het Parkinson Café Lelystad heeft onder het genot van heerlijke oliebollen gedoneerd door bakkerij Prins de Nieuwjaars bijeenkomst gehad voor 2018. Voorzitter Albert Lieverse vertelde e.e.a over de plannen voor 2018 en daarbij kwam ook de geplande feestdag in mei ter sprake i.v.m. het 5 jarig bestaan van het Café. Ook de Nominatie voor de ING prijs van het ING. Nederland fonds kwam uiteraard ter sprake en er is medegedeeld dat iedere bij ons bekende persoon per extra nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van hoe nu verder. €1000 euro hebben we al en dat kan door stemmen oplopen tot wel €5000,- Iedereen was in een opperbeste stemming en al helemaal toen er aan elke aanwezige (1 per koppel) een USB stick werd gegeven als cadeau met alle foto’s en filmpjes van 2017 die in het Café zijn gemaakt. Diegenen die er om wat voor reden dan ook niet waren krijgen dit unieke cadeau uiteraard alsnog op een later tijdstip. We hebben om medische redenen afscheid moeten nemen van Rinus van Setten die al sinds de oprichting een zeer gewaardeerd lid was van de werkgroep Parkinson Café Lelystad. Rinus kreeg van alle aanwezigen een luid applaus en namens de werkgroep een cadeau bon. Mevrouw van Setten kreeg een prachtig boeket bloemen en voor beiden is de hoop en verwachting uitgesproken dat zij nog vele jaren ons mooie en belangrijke Café blijven bezoeken. Wij kunnen weer terugzien op een hele mooie middag, De werkgroep van het Parkinson Café Lelystad
Verslag Parkinson café, maandag 5 februari 2018 Nadat we weer een half uurtje hebben kunnen bijpraten, opende Albert Lieverse de middag met een paar mededelingen: -Het stemmen voor de ING donatie gaat erg goed. Op 2 februari was de tussen telling en stonden we op de 1e plaats. Tot 11 februari kan er worden gestemd. Vertel het nog even verder. Het is erg spannend! We hebben in ieder geval € 1000.00, omdat we meer dan 50 stemmen hebben gekregen. - De privacywet verbiedt de verenigingen om ledenlijsten bij te houden. Alle correspondentie gaat in het vervolg via de side van het Parkinson café. Als we ons daar niet aan houden, krijgen we forse boetes. Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Onderwerpen voor deze bijenkomst zijn: -tijdens een vorige bijeenkomst op 3 juli 2017 hebben de bezoekers van het Parkinson café gesprekken gevoerd met de zorgverleners van het Parkinsonnet. Al deze gespreksresultaten zijn op flappen gezet en meegenomen door de zorgverleners. Zij zijn ermee aan de slag gegaan. De uitkomst hiervan wordt besproken en gepresenteerd door Ingrid Groenesteijn. Zij is Provinciaal Coördinator Parkinson Vereniging Flevoland. De PowerPoint presentatie hierover is te vinden op onze website. (op verzoek via de e-mail) - Ria Rodenburg (parkinsonverpleegkundige) komt vertellen wat ze allemaal voor ons kan betekenen. Ria is neurologieverpleegkundige bij de Thuiszorg van Icare. Sinds 2012 is zij parkinsonverpleegkundige bij het Parkinson Net. Ria of haar collega Tineke Wubs kunnen worden bereikt door hen te bellen of te mailen (er zijn folders aanwezig). Ria kan bij u thuis komen naar de patiënt of de mantelzorger, maar een afspraak op kantoor is ook mogelijk. In de richtlijn mantelzorg staat dan ze de mantelzorger apart moeten spreken, voelt u zich dus niet bezwaard om apart van uw partner haar te spreken. Dat is juist goed (en zelfs volgens de richtlijn) en kan een helder beeld geven van welke zorg of begeleiding er nodig is. Soms alleen een luisterend oor. De kosten vallen onder de basisverzekering en er is geen indicatie of verwijzing nodig. Waar kun je Ria of Tineke voor benaderen? - Geven van advies, voorlichting en informatie over de ziekte en behandeling, - Het beantwoorden van vragen - Begeleiding bij het omgaan met de ziekte - Controle van het lichamelijk- en geestelijk functioneren (bijvoorbeeld: het omgaan met spanning, schuldgevoelens, het verdwijnen van gelijkwaardigheid tussen de partners, seksuele problematiek, cognitieve problemen, verslavingsproblematiek en angst voor medicatie). - Vakantie en recreatie mogelijkheden, vrije tijd, dagbesteding. - De problemen die de ziekte of behandeling met zich meebrengen en de ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van de ziekte - Lichamelijke verzorging (door teams verpleging/verzorging thuiszorg) - Huishouden - Aanpassingen in huis - Vervoer - Gebruik van medicijnen therapietrouw en hulpmiddelen daarbij - Zoeken naar passende oplossingen voor voorkomende problemen. - Thuis zien de Parkinsonverpleegkundigen beter waar de knelpunten liggen. Voor een spreekuur kunnen mensen zich oppoetsen en goed houden. Thuis is meer te zien hoe het er echt aan toe gaat. Tijdig signaleren en zorg bieden voorkomt opnames en crisis. Thuis kan ook soms beter worden getest, in een vertrouwde omgeving. Zo nodig verwijzen de Parkinsonverpleegkundige door naar andere zorgverleners Parkinson Net. Dit alles (indien nodig). in samenspraak met de poli neurologie. - Korte lijnen met zorgverleners, WMO, huisartsen en specialisten. Als u moeizaam of niet meer naar het spreekuur kunt komen kunnen zij thuis komen en informatie doorgeven en bespreken met de neuroloog. - Op spreekuur in ziekenhuis ligt de nadruk op diagnostiek en medicatie Thuis: nadruk op psychosociale ondersteuning, het omgaan met de gevolgen en van de ziekte en ondersteuning van mantelzorg. Richting geven in het oerwoud van zorg en hulpverlening. Antwoorden naar aanleiding van vragen die deze middag zijn gesteld: Ook voor Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Zeewolde zijn Parkinsonverpleegkundigen aanwezig. Zeewolde Ben van der Schaaf Biddinghuizen en Swifterbant Tine Sennef Dronten Karin Kleis Zorgzoeker Parkinson Net wijst de dichtstbijzijnde zorgverlener/therapeut aan. Loophulpmiddelen worden door Medipoint thuis geleverd voor € 7,50. Andere hulpmiddelen (bed, rolstoel etc) worden gratis bezorgd. Icare thuiszorgwinkel is sinds januari dit jaar weg in Lelystad, nu in Harderwijk. In Dronten zit wel een uitleenpunt hulpmiddelen van Medipoint. Polikliniek Dronten Zwarte Water 77 Openingstijden maandag tot en met vrijdag 10.00 – 12.00 + 14.00 – 16.30 Het was weer een goed bezochte informatieve middag. Fijn dat u er weer was. Wij danken Ingrid en Ria voor hun heldere en zinvolle informatie. Namens de werkgroep
Bij het klikken op het film plaatje (of HIER ) opent zich een Dia Show van 5-3-2018 Veel Kijkplezier.
Verslag Parkinson café, maandag 5 maart 2018
Let op! Het eerstvolgende Parkinson Café Lelystad is inverband met de paasdagen 1 week later dan gebruikelijk. De juiste datum en tijd is: 9 april om 13.30 uur.
Het café van 5 maart was weer een goed bezocht café. We mochten ook weer nieuwe bezoekers verwelkomen. Albert startte de middag met een paar mededelingen: Doordat we afscheid hebben genomen van Rinus was er een vacature binnen de werkgroep. Rita Borgijink is de nieuwe medewerker van de werkgroep. Ria is voor velen een bekend gezicht. Albert heette Rita welkom en wenste haar veel succes. Zaterdag 10 maart wordt een spannende dag. Harry en Albert gaan samen de prijs van de ING bank ophalen in Almere. We zijn erg benieuwd welk bedrag we hebben gewonnen. Na de mededelingen werden Mieke Houtman en Judith van Tilburg voorgesteld. Mieke is senior begeleider/coördinator instroom bij Interakt Contour en practitioner voor de Ronnie Gardiner Methode. Judith van Tilburg is fysiotherapeut bij Coloriet. De dames hebben met behulp van een powerpointpresentatie een uitleg gegeven over het belang van fit en vitaal blijven. Hoe het werkt en hoe je het zelf kunt beïnvloeden. Ook werden er tips gegeven hoe je je geheugen kunt blijven trainen. Een van de methodes om fit en vitaal te blijven is de Ronnie Gardiner methode. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. Op de site van de Parkinsonvereniging staat het volgende: De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijk stemmende oefenmethode die diverse zintuigen activeert en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. Op deze manier kan de conditie van de hersenen worden geoptimaliseerd. Ritme en muziek worden ingezet om motoriek, spraak en cognitie te stimuleren. Tijdens het oefenen worden symbolen getoond waarbij een beweging hoort en een klank (naam) die tegelijkertijd met de beweging moet worden uitgesproken. Dit mag ingewikkeld klinken, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd van eenvoudig naar steeds een beetje complexer. Het ritme van de muziek is daarbij leidend en kan dus ook worden opgevoerd van langzame muziek naar muziek met een hoger tempo. De muziek functioneert zo als auditieve cue, wat zeer goed werkt bij Parkinson. De oefeningen kunnen zowel zittend als staand worden uitgevoerd. Als men in staat is de oefeningen staand te doen dan wordt ook meteen de balans geoefend. Het is zelfs mogelijk om met behulp van de symbolen loopoefeningen te doen. De meeste deelnemers vinden de oefeningen inspannend maar hebben er ook plezier in. Plezier is een belangrijk onderdeel in deze methode. Nadat we de uitleg hadden gekregen, mochten we daadwerkelijk oefenen. De oefeningen werden door iedereen met groot enthousiasme meegedaan. Het bleek nog best lastig te zijn en ons ritegevoel werd ook uitgetest. Onze linker- en rechterhersenen werden flink uitgedaagd. Er werd heel serieus geoefend en ook gelachen. Na afloop kon je je meteen inschrijven voor een cursus over de Ronnie Gardiner Methode. Ook hadden de dames diverse folders bij zich om mee te nemen. De powerpointpresentatie van deze middag vindt u op onze site. Na afloop van de presentatie werden door Sonja en Albert aan alle bezoekers uitnodigingen voor de viering van ons 5 jarig bestaan uitgedeeld. Wij danken Mieke en Judith hartelijk voor hun inbreng en al onze bezoekers voor hun aanwezigheid. Het volgende Parkinson café is op maandag 9 april. 2 april vervalt omdat het dan 2e paasdag is. Namens de werkgroep
Medisch fitness Coloriet Medisch Fitness is verantwoord bewegen Medisch fitness is sporten onder begeleiding van fysiotherapeut of bewegingstherapeut. Door deze deskundige begeleiding is het een verantwoorde manier van sporten.Met medisch fitness verhoogt u op een verantwoorde manier de belastbaarheid van uw lichaam. Tijdens en na een trainingsperiode voelt u uzelf energieker en sterker. Wanneer medisch fitness? Net een blessure gehad en wilt u weer verantwoord gaan trainen? Dan is een speciaal daarop afgestemd trainingsschema de snelste weg om weer snel op niveau te komen. Lang niet gesport of voelt u zich niet sterk genoeg om alleen te gaan sporten? Ook dan is medisch fitness een goede manier om weer te gaan beginnen. Terugkerende lage rug- of nekklachten? Wij stellen een specifiek trainingsschema voor u op Heeft u een chronische ziekte zoals reuma, COPD, diabetes etc.? Dan kunt u veel baat hebben bij verantwoorde en gedoseerde (conditie) training. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. Bent u al wat ouder en wilt u actief aan uw gezondheid werken? Wij helpen / begeleiden u daarbij Intake Voor u start met medisch fitness, krijgt u een intakegesprek. U krijgt vragen over uw gezondheid en wat u wilt bereiken met medisch fitness. Vervolgens brengen wij door middel van een aantal testen en metingen uw fysieke gesteldheid in kaart. Aan de hand van de gegevens van de intake wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. De training Een training duurt één uur en vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip. U kiest voor een vast tijdstip in de week, waar in overleg met de begeleider van afgeweken kan worden.Tijdens de training wordt er door iedereen individueel getraind aan de hand van het persoonlijke trainingsschema. Gedurende de gehele training zal er een fysiotherapeut/bewegingstherapeut in de zaal aanwezig zijn om oefeningen te begeleiden, te corrigeren, vragen te beantwoorden en eventuele aanpassingen te maken in het trainingsschema. Hoe groot zijn de groepen? Trainingsgroepen zullen bestaan uit maximaal twaalf personen. Abonnement Fysiotherapie Coloriet biedt een abonnement aan waarbij u onbeperkt kan trainen (op de aangeboden fitnessmomenten) voor €35,- per maand.Dit is inclusief de uitgebreide intake, het trainingsschema op maat, administratie kosten en koffie/thee. U ontvangt maandelijks een factuur. Mocht u langere tijd afwezig zijn, kunt u in overleg met de therapeuten uw abonnement tijdelijk stil zetten. In het geval van een enkele afwezigheid, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast bieden wij ook een 10 rittenkaart aan voor €50,-. U traint dan voor €5,- per training. Er vindt dan echter wel een kortere intake plaats en er is geen evaluatie moment. U kunt dit wel extra aanvragen tegen een bijdrage van €25,-.Wordt medische fitness vergoed door de zorgverzekeraar? Fitness (ook medisch fitness) wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende polissen een vergoeding opgenomen voor fitness.De kosten voor de intake en evaluatie worden mogelijk (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer kan ik trainen? Maandag 11.30-12.30 Donderdag 1.30-12.30 Hoe meld ik mij aan? Vul het volgende formulier in en lever deze in bij een van de fysiotherapeuten van Coloriet.
· · · · ·
Verslag Parkinson café, maandag 9 april 2018
Foto verslag klik op de camera.
Dit Parkinson café stond in het teken van Parkinson en voeding. Het beloofde dus ook een lekker café te worden. Allereerst opende Albert de vergadering met een aantal mededelingen: - Welkom aan iedereen en ook aan Saskia van Os (diëtist) - Het café heeft de 1 e prijs gewonnen met de ING actie. We hebben 192 stemmen gekregen. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen en de moeite om anderen te benaderen om te stemmen. Het heeft echt geholpen. - Een gedeelte van het geld gaan we gebruiken om met z’n allen weer een dagje uit te gaan. Dit maal op 3 september. We gaan weer lekker met een bus, dus iedereen kan ervan genieten. Reserveer alvast in uw agenda. - Op 7 mei vieren we ons 5 jarig jubileum. Dat doen we op een andere locatie. Op de uitnodiging kunt u de adresgegevens vinden. Ook wordt er op onze site ook nog aandacht aan besteed. Albert vraagt of er in ons midden nog vrijwilligers zijn die op deze dag willen helpen met drankjes en hapjes. - In een van de vorige cafés hebben we voorlichting gekregen over de Ronnie Gardiner methode. ICARE biedt deze cursus aan voor leden voor € 40,00. Niet leden betalen € 80,00. De cursus is op vrijdag van 10.00 – 11.00 en van 14.00 – 15.00. Er kunnen maximaal 12 personen meedoen. Na deze mededelingen kreeg Saskia van Os het woord. Saskia geeft dieet- en voedingsadvies. Ze is gespecialiseerd in mensen met de ziekte van Parkinson en ze is aangesloten bij het Parkinsonnet van Flevoland. Aan de hand van een power point presentatie vertelde Saskia het belang van goede voeding, medicatie in combinatie met voeding en problemen met voeding. Deze power point presentatie vindt u op onze site. Ook gaf zij enkele tips en beantwoordde ze veel vragen. In de pauze had zij voor ons een smoothie ingeschonken waarvan wij moesten raden uit welke ingrediënten deze bestond. Er werd goed geproefd en geraden. Het geheim van de chef luidt: wortel, perzik, limoen en rivella. Het was erg lekker. Het recept staat in het kookboek wat Saskia heeft geschreven. Daar staan nog meer heerlijke recepten in, Het boek is in de boekhandel te koop of bij de bekende internet verkoopadressen. Na de presentatie van Saskia werd deze goedbezochte middag afgesloten en hebben een 4 tal dames zich opgegeven als vrijwilliger voor 7 mei. Saskia bedankt voor je heldere en lekkere presentatie en alle bezoekers bedankt voor uw aanwezigheid. Graag tot 7 mei op ons feest. Namens de Werkgroep
Viering van het eerste lustrum Parkinson- café Lelystad Op 7 mei hebben we met elkaar ons eerste lustrum gevierd. Iedere vaste bezoeker van ons café en nog een aantal oud gedienden en andere genodigden waren uitgenodigd om ons feest mee te vieren. Vanaf 16.00 was iedereen welkom in het inloophuis Open Haven van het IDO. Daar stond de koffie met gebak al klaar. De band Kortom zorgde voor de muzikale omlijsting. Langzaam stroomden de mensen binnen. Iedereen vond een plekje. Het was heerlijk weer, dus we konden ook lekker buiten zitten. Er werd lekker met elkaar gekletst, soms was het lastig om boven het geluid van de band uit te komen. Rond half vijf opende Albert Lieverse het feest . Hij blikte terug hoe het café tot stand was gekomen. Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Janneke Sparreboom (zij heeft onder andere Zorg en Welzijn in haar portefeuille). Janneke benadrukte het belang van lotgenotengroepen en de rol die vrijwilligers hierin spelen. Inmiddels was Carla Aalderink binnengekomen. Carla is de directeur van de Parkinsonvereniging. Ook Carla hield een kort praatje over het belang van de cafés in Nederland en over het enthousiasme wat zij tegenkomt bij de verenigingen. Zowel bij de bezoekers als bij de werkgroepen. Aan het eind van de toespraak van Carla overhandigde Albert haar een cheque van € 1000,00 voor de Parkinson vereniging. Dat was een gedeelte van de prijs die we gewonnen hadden bij de ING. wedstrijd. Na dit officiële gedeelte werd het uitje van 3 september bekend gemaakt. Het wordt Amsterdam en Volendam. Meer hierover leest u HIER! Dit uitje kunnen we financieren doordat we de eerste prijs hebben gewonnen met de ING. wedstrijd. Daar hebben we met elkaar voor gezorgd door voor ons café te stemmen. Tenslotte kreeg Sonja het woord. Zij vertelde over de musical Tarzan die we krijgen aangeboden van JTL. De musical vindt plaats op 9 juni. Uiteraard bedankte Albert alle aanwezigen, medewerkers en bedrijven die het mogelijk hebben gemaakt om dit feest te kunnen vieren. Ook de werkgroep werd bedankt voor hun inzet om het café draaiende te houden. Daarna was het de hoogste tijd om een feestje te vieren. Er waren voldoende hapjes en drankjes voor iedereen en de muziek was aanwezig. Er werd lekker gepraat met elkaar en er werd zelfs gedanst. Rond 18.00 konden we genieten van een warm/koud buffet. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Rond een uur of zeven vertrokken de eerste gasten. Moe maar met een goed gevoel ging iedereen naar huis. We hebben een schitterend jubileum gevierd met elkaar. Hartelijk dank voor jullie felicitaties en voor jullie aanwezigheid, we kijken er met een goed gevoel op terug. Alle medewerkers / vrijwilligers en bedrijven die het 5 jarig jubileum mogelijk hebben gemaakt worden van harte bedankt voor hun medewerking Namens de werkgroep van het Parkinson Café Lelystad
Foto’s Jubileum 7 mei Foto’s Jubileum 7 mei
Verslag van 2 juli 2018
Bij het klikken op het film plaatje (of HIER ) opent zich een Dia Show van 02-07-2018 Veel Kijkplezier. Creatief schilderen.
Parkinson café, maandag 2 juni 2018 Ons eerste café na de zomer stop. Albert heette iedereen van harte welkom en startte met een mededeling die hij ieder café opnieuw moet voorlezen: Beste bezoekers van het Parkinson Café Lelystad, Zoals de meeste bezoekers wel weten maakt Harry en/of andere personen foto's van deze middagen en tijdens bijzondere evenementen. Deze foto's worden nadien verwerkt en op de website van ons café geplaatst. Door de bezoekers wordt dit altijd zeer gewaardeerd zoals blijkt uit de reacties. Door de nieuwe wet op de privacy gelden er vanaf mei 2018 enige restricties alwaar wij ons als werkgroep aan dienen te houden en dat wil zeggen: "Toestemming van alle aanwezigen" Welnu, deze activiteit kan en mag alleen doorgaan als er niemand van de aanwezigen bezwaar maakt en indien wel bezwaar ook al is het maar één persoon dan worden er geen foto's gemaakt. Deze mededeling is niet eenmalig maar dient tijdens elk evenement te worden voorgelezen i.v.m. met steeds wisselende personen. Uw privacy wordt door de werkgroep van het Parkinson Café Lelystad zeer serieus genomen en wij willen daar ook naar handelen. Albert vertelde dat er een intekenlijst aanwezig is voor het uitje op 3 september. Graag invullen als je mee wilt. Er is plek in de bus voor 50 personen. Toen was het weer de hoogste tijd voor iets creatiefs. 2 kunstenaar (Coby en Dita) die ons vorig jaar ook hebben bijgestaan bij het schilderen, waren vandaag weer aanwezig. Gehuld in een prachtig schilder outfit, gingen een aantal van ons de uitdaging aan om iets op het witte doek te krijgen. De resultaten waren wederom verbluffend. Het werk van Picasso, Mondriaan en van Gogh werd geëvenaard. De mensen die niet wilden of konden schilderen zaten met elkaar aan tafel om lekker bij te praten. Er werden weer veel onderwerpen met elkaar gedeeld. Rond half vier waren de meeste kunstenaars uitgeschilderd en werden hun kunstwerken bewonderd. Nadat de intekenlijst voor het uitje was ingevuld ging iedereen weer huiswaarts. Wij danken iedereen voor hun komst en willen ook de kunstenaars Coby en Dita bedanken voor hun aanwezigheid en inzet. Namens de werkgroep
Parkinson café, maandag 2 juni 2018
Bij het klikken op het film plaatje (of HIER ) opent zich een Dia Show van 06-08-2018 Veel Kijkplezier. Presentatie en voorlichting over het “ RESPIJTHUIS ” Lelystad.
Verslag Parkinsoncafé van 6 augustus 2018 Tijdens deze bijeenkomst waren Albert Kok en Rita Borgijink aanwezig om ons van alles vertellen over het respijthuis wat nog niet zo lang geleden in Lelystad zijn deuren heeft geopend. Allereerst opende Albert Lieverse de middag en heette iedereen van harte welkom. Er waren een paar mededelingen: - Vorig jaar hebben we een onderwerp gehad over de Ronnie Gardiner methode. Er is een cursus gepland. “brein in beweging”. De kosten hiervoor zijn € 40,00. De folders hierover liggen op de tafel. - Er zijn een aantal boeken te leen. Ook deze liggen op de tafel. Graag noteren op de lijst die erbij ligt. De uitleentermijn is 1 maand. - Sonja had de inschrijflijst voor het uitje van 3 september meegenomen. Er is nog plek in de bus. - Albert meldde ook nog de verplichte regels over de nieuwe privacywet. voor wat betreft het maken van foto/’s. Ieder café moet hij dat melden. Albert Kok kreeg het woord en vertelde zijn verhaal over het respijthuis en Rita had ondertussen al wat folders uitgedeeld. Respijthuis Lelystad is er voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Uw naaste kan hier tijdelijk verblijven, zodat u als mantelzorger even respijt krijgt (tijd en ruimte voor uzelf). U kunt de accu weer opladen tijdens een vakantie of tijdens een weekendje weg. Respijthuis Lelystad beschikt over vier appartementen met ieder een eigen badkamer. Er is een gezamenlijk woonkamer en alle appartementen beschikken over een klein terras. De sfeer is huiselijk. We willen dat onze gasten zich hier thuis voelen en een fijne tijd hebben. Het ligt op een camping en heeft een vakantie-achtige uitstraling. Eigenlijk is de naam logeerhuis een betere naam. Voordat u komt is er een intakegesprek waar u ook kunt aangeven of u en dieet hebt. Daar wordt zeker rekening mee gehouden. U kunt helaas geen huisdieren meenemen. De kosten zijn € 42,50 per nacht (inclusief maaltijden en drankjes) Als er iemand wil komen eten dan zijn ze van harte welkom. De kosten zijn € 3,50 voor de lunch en € 7,50 voor het diner. Als u komt logeren dat bent u welkom vanaf ’s middags 14.00 en het vertrek is in de ochtend om 11.00. De sfeervolle appartementen zijn te vinden op Buytenplaets Suydersee, een bosrijke camping met een kleine dierenweide en op loopafstand van het Stadspark, zwembad de Koploper en winkelcentrum Lelycentre. Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor een wandeling, een gezellig kopje koffie of andere activiteiten in de buurt. De zorg blijft tijdens het verblijft in handen van uw eigen thuiszorgteam. Zij komen de zorg leveren in het respijthuis. Als de mantelzorger nu thuis alle zorg op zich neemt, kan er ook tijdelijke zorg worden aangevraagd bij de thuiszorg gedurende het verblijf in het respijthuis. Dan komen zij zorg leveren in het respijthuis. Op deze wijze is de zorg gegarandeerd. Als er logees aanwezig zijn, dan is er 24 uur per dag iemand aanwezig. Dat zijn gastvrouwen en gastheren en koks Dat zijn allemaal vrijwilligers. Zij zorgen voor gezelligheid en passende activiteiten. Of het nou om een wandeling gaat of een terrasje pikken, of heerlijk op je eigen terras een boek lezen, of ….(vul zelf maar in) Het verblijf in het respijthuis geeft een vakantiegevoel. In de nacht is een betaalde slaapwacht aanwezig met voldoende kennis en ervaring. Albert Kok had ook een paar dringen vragen aan ons: - maak reclame voor het respijthuis - we kunnen meer logees gebruiken - we zoeken nog veel meer vrijwilligers Nadat Albert Kok de vragen had beantwoord, sloot hij zijn verhaal af. Er was nog gelegenheid om met elkaar te praten en lekker iets te drinken. Om 15.30 sloot Albert Lieverse de middag af en bedankte iedereen voor hun aanwezigheid. Albert en Rita kregen een mooie bos bloemen voor hun presentatie. Graag tot de volgende maand tijdens ons uitje. Nog niet hiervoor opgegeven? Doe het zo snel mogelijk via de e-mail info@parkinsoncafelelystad.nl en via deze Pagina kunt U alle informatie vinden. Namens de werkgroep
Foto’s dagje uit. Foto’s dagje uit.
Uitje Parkinsoncafé Lelystad Mogelijk gemaakt door de donatie die we hebben gewonnen bij de wedstrijd van de ING bank Op maandag 3 september was het zover. Ons jaarlijkse dagje uit. De bus van de firma van Kooten was keurig op tijd. Voordat we instapten werd er een groepsfoto gemaakt voor de bus met een bedankje voor de ING. Uiteraard werd ook hier aan iedereen toestemming gevraagd voor het plaatsen van de foto. Ook hadden we allemaal een tasje gekregen van de Plusmarkt met lekkere en handige dingen erin voor onderweg. Toen iedereen was ingestapt heette Albert iedereen hartelijk welkom en vervolgde zijn verhaal met een paar mededelingen: - het volgende Parkinsoncafé van 1 oktober is in de Open Haven (informatie hierover zit in het Plustasje) - 27 september is er een activiteit in Ede waar er lekker met elkaar gezongen kan worden (flyers werden uitgedeeld) - Bij ICARE kan men nog inschrijven voor de cursus brein in beweging We reden via de Oostvaarderdijk richting Amsterdam waar we (na een toeristische route) aankwamen bij een rondvaartboot van de maatschappij Blue Boat. Toen iedereen aan boord was werden we getrakteerd op een heerlijke warme 3 gangen maaltijd. Met een lekker glaasje erbij konden we genieten van de Amsterdamse grachten en vertelde een bandje over de bezienswaardigheden onderweg. Hilarisch was de stem van de vrouwelijke vertelster in echt plat Amsterdams. Toen we aan ons kopje koffie met bonbons toe waren, kwamen we al weer bijna bij aan bij ons vertrekpunt. Twee uur varen gaat sneller dan je denkt. We meerden weer aan bij de steiger waar de bus al op ons stond te wachten. Even de beentjes strekken en opnieuw in de bus om richting Volendam te rijden. Daar werden we ontvangen bij de familie Smit-Bokkum die ons verwelkomde met koffie/thee met heerlijk appelgebak. Nico had het voor elkaar en had als enige ook slagroom gescoord. We hadden tijd voor onszelf en konden doen wat we wilden. Lekker op het terras zitten in het zonnetje, langs de boulevard flaneren van Volendam, het palingsound museum bezoeken, of een rondleiding in de palingrokerij. Velen kozen voor het laatste. Daar werd ons door Jan Smit (de eigenaar van de palingrokerij) een verhaal verteld over de historie van de palingvangst, de hedendaagse vangst en kregen we een kijkje in de rokerij. Nadat we hebben kunnen proeven van de heerlijke vangst van diezelfde morgen konden we de paling ook kopen. Voor slechts € 8,00 per ons kon je het heerlijks mee naar huis nemen. Velen hebben dat ook gedaan. Rond half vier vertrokken we weer. We reden door het mooie Noord-Hollandse landschap richting Enkhuizen. Via de Markermeerdijk gingen we weer richting Lelystad. Het was een heerlijke ontspannen en ook vermoeiende dag met schitterend weer. Gelukkig kon er in de bus een dutje gedaan worden. Wat hebben we genoten. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid en voor de complimenten over de organisatie. We hebben het heel graag gedaan Namens de werkgroep Geniet hier van de foto´s
Foto’s dagje uit. Foto’s dagje uit.
Verslag van maandag 1 oktober. Mondharmonica therapie voor Parkinson/Parkinsonisme patiënten Presentatie van John Banen.
Foto’s van  1 okt. 2018 Foto’s van  1 okt. 2018
Dit café was niet op ons vertrouwde adres in de Hanzenborg, maar in het inloophuis Open Haven van het IDO. Na toch wat onwennig binnenkomen in een andere ruimte had iedereen zijn of haar plekje gevonden. De ruimte is wat kleiner dan bij de Hanzenborg, maar dat was ook wel weer knus. Albert opende de middag met een paar mededelingen: - Hij heette John Banen (met zijn gevolg) van harte welkom - Er werden folders uitgedeeld over de mogelijkheid om mee te doen met de cursus zitdansen. - Uiteraard werd er weer toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van foto’s - Vervolgens gaf Albert het woord aan John Banen. John had wat mensen meegenomen uit Almere. Daar heeft hij een Mond Harmonica Therapie groep(MHT) opgestart. Allereerst werden er mondharmonica’s uitgedeeld aan iedereen die dat wilde. John vertelde, aan de hand van een power point presentatie, over het spelen op een mondharmonica. Hij legde op een leuke, eenvoudige en humoristische manier uit hoe je op het instrument kunt spelen. Ook vertelde hij over het nut van het gebruik van een mondharmonica, zowel voor mensen met Parkinson, maar zeker ook voor mensen met een luchtwegaandoening, bijvoorbeeld COPD. Het instrument moet bespeeld worden door in- en uit te ademen. Daardoor is het zeer geschikt om op een speelse manier de ademhaling en de ademhalingsspieren te trainen en de conditie van de longen te vergroten. Na een introductie mochten we zelf ook meespelen. Dat was natuurlijk een feest op zich. Met 35 mensen tegelijk probeerden we de aanwijzingen van John en de beelden op het scherm te volgen. Het was erg leuk om te doen en John was een goeie positieve leraar. Ik kan me voorstellen dat het af en toe niet klonk alsof we Toots Thielemans waren, maar toch bleef hij complimenten geven. Iedereen heeft heel hard mee-geoefend en hier en daarbij kwamen we toch af en toe wel adem tekort. Ook de combinatie met in-en uitademen en tegelijkertijd hoger en lager spelen, was niet makkelijk. Nadat we ongeveer anderhalf uur met elkaar hadden geoefend en ook veel hebben gelachen werd er als afsluiting door de mensen uit Almere nog wat gespeeld. Albert sloot de middag af en bedankte John voor zijn presentatie. De mondharmonica’s mocht iedereen mee naar huis nemen. John heeft na afloop van het café een link naar ons toegestuurd. Daarin kun je de volgende onderwerpen vinden: - de presentatie - je kunt de gespeelde liedjes beluisteren - je kunt de begeleiding bij het spelen vinden - je kunt de muziek bekijken of downloaden en printen Leuke om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Bijgaand tref je een link aan > https://app.box.com/s/80dkxc64fjjzm8sy4islvlxwscnu ftwq Iedereen kan daar de presentatie nogmaals bekijken, de liedjes beluisteren, de begeleidingen vinden en zo zelfs de muziek zelf bekijken en/of downloaden om te printen. Als er iemand is die les wil hebben van John, dan kan dat in Almere. Zijn gegevens staan op de link die hij heeft opgestuurd. John (en gevolg), heel hartelijk dank voor deze leuke en informatieve middag. Ook alle aanwezigen hartelijk dank voor jullie komst. Namens de werkgroep
Verslag van maandag 5 november 2018. Maandagmiddag 5 november was er weer een zeer goed bezocht Parkinson Café op ons vaste adres woonzorggebouw “De Hanzeborg” te Lelystad. Het thema was deze keer Slaap Problemen bij Parkinson/isme De dames Ria Geurtsen en Ingrid Groenesteijn gaven een presentatie van dit onderwerp. De presentatie werd niet op een slapende wijze verteld, integendeel het geheel werd op een begrijpelijke en leuke manier vertelt zonder dat er mensen begonnen te gapen en iedereen was heel helder bij de presentatie betrokken. Op een zeer professionele en ook zeer begrijpelijke wijze is er doormiddel van dia beelden en praktische adviezen en daarbij ook voorbeelden/tips heel veel duidelijk gemaakt omtrent deze problematiek die vooral ook bij Parkinson/isme is waar te nemen. Na de pauze hebben we ook nog wat ontspannings oefeningen gedaan! De aanwezigen waren zo onder de indruk dat ze weinig vragen hadden, dus heel duidelijk! Iedereen ging tevreden en een beetje slaperig naar huis maar dat kwam door de hoeveelheid van de informatie gevolgd door de ontspannings oefeningen. Blijkens de reactie’s van de aanwezigen is deze presentatie in zeer goede en begrijpelijke manier gegeven waarvoor onze hartelijke dank aan Ria en Ingrid. https://www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut/ lelystad-ria-geurtsen-2 https://www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut/ pauwenburg-lelystad-ingrid-groenesteijn De volgende keer gaan we zingen met zijn allen en dat gaan we doen met veel enthousiasme want we weten nu hoe we moeten slapen en hoe we uitgerust weer op moeten staan. De datum is maandag 3 december 13.30 uur. Tot dan in de Hanzeborg en we hopen iedereen weer te zien en te spreken. Werkgroep Parkinson Café Lelystad
Klik HIER voor een foto verslag
Verslag van maandag 3 december 2018.
Voor een volledig fotoverslag klik HIER
Samen met zanggroep “Weetjenog” Sinterklaas gevierd in ons Parkinson Café Lelystad.
Parkinson Café Lelystad Maandag 3 december 2018 Dit café stond in het teken van het Sinterklaasfeest. De warme chocolademelk met slagroom en lekkernijen stonden al klaar. Albert opende de middag en heette iedereen welkom Harry legde uit wat de WhatsApp-groep betekent. Mensen die daaraan wilden meedoen, konden zich inschrijven bij Janny. Marja vertelde over de middag speciaal voor de mantelzorgers. Mensen die daaraan wilden meedoen, konden een formulier invullen en inleveren bij Sonja. Toen was het de hoogste tijd voor zanggroep “weet je nog wel”. Ze starten met een paar Sinterklaasliedjes. Deze liedjes werden uit volle borst meegezongen. Daarna gingen ze verder met hun eigen repertoire. Echte oude liedjes van vroeger. De teksten waren uitgedeeld, zodat iedereen die dat wilde, kon meezingen. Tijdens de pauze konden de koorleden ook even hun stem smeren en was er tijd om de parkeerschijven te verzetten. Na de pauze ging het koor verder met hun optreden. Rond half vier was het slotlied en werd het koor hartelijk bedankt voor hun optreden. Sinterklaas had nog voor iedereen een kadootje met een gedicht achtergelaten. De werkgroep wenst u allemaal hele fijne feestdagen en een liefdevol en goed 2019. Graag tot 7 januari 2019
Naar bovenzijde v/d pagina Naar bovenzijde v/d pagina