Parkinson Café Lelystad
Copyright © 2016 Harry Klaassen. All rights reserved.
ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in parkinson! Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel! ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!
Kwaliteitskeurmerk in de Informele Zorg
Stichting Welzijn Lelystad | Schans 19-09 | 8231 KM Lelystad | Postbus 2305 | 8203 AH Lelystad T 0320 707159 | www.welzijnlelystad.nl Telefoonnummer van Welzijn is 0320-707159.
ParkinsonNet
Ingrid Groenesteijn Oefentherapeut Mensendieck Provinciaal coördinator Parkinsonvereniging Flevoland Ppep4alltrainer Beweegwijzer GZC Pauwendaal Pauwenburg 160c 8226 TA Lelystad 0320-413793 06-18333682 info@beweegwijzer-oefentherapie.nl
PPEP4ALL Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische aandoeningen Een oPPEPper voor de patiënt en partner De PPEP4ALL-training is een programma voor mensen met een chronische aandoening en zijn of haar partner / mantelzorger. Vrijwel iedere chronisch zieke en zijn omgeving krijgt te maken met psychische en psychosociale gevolgen door de aandoening. Het programma is een aanvulling op de medische behandeling. PPEP4ALL wil handvatten bieden, om te leren omgaan met de gevolgen die het leven met een chronische aandoening met zich meebrengt. Het doel van de cursus is het verminderen van psychologische en sociale problemen van de patiënt en de partner om daarmee de kwaliteit van het leven van beiden positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden ondanks de beperkingen, op acceptatie en het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner. Deze training is wetenschappelijk in verschillende landen onderzocht en draagt evidence based bij tot een verbeterde kwaliteit van leven. PPEP4ALL bestaat uit acht bijeenkomsten. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners. De groepen zijn tegelijkertijd en op dezelfde locatie. Zowel de patiënten- als partnergroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. Locatie: Atolplaza, Schor 1-9, 8224 CM Lelystad Er zijn geen kosten aan de PPEP4ALL-training verbonden. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Stichting Welzijn Lelystad, (Consulent Informele Zorg) 0320-707159 of Beweegwijzer Oefentherapie, Ingrid Groenesteijn (cursusleider patiënten): 06-18333682
Ria Geurtsen Oefentherapeut Cesar “De oefentherapeut Cesar is een specialist op het gebied van het mensen bewust maken van hun eigen lichaamsgebruik (dit is essentiëel bij Parkinson) en hoe dit te optimaliseren waar mogelijk”. Ria werkt samen met u aan een zo goed mogelijk functioneren in het dagelijks leven; het leren bewuster te worden van hoe te bewegen en bewust goede houdingen aan te nemen/ hulp bij balansproblemen/ indien nodig: goed leren ademen en ontspannen/ hulp bij eventuele slaapproblemen/ hulp bij behouden van spierkracht en conditie. U krijgt een op maat gemaakt oefenprogramma voor uzelf. Eventueel komt zij ook aan huis. Ria Geurtsen heeft al jaren ervaring op het gebied van Parkinson/ Parkinsonisme en is daarnaast ook Slaapoefentherapeut en lid van het Netwerk Chronische pijn. Website: http://www.oefentherapielelystad.nl/
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. stellen zich aan U voor.
Saskia van Os Diëtist Als dietist kan ik u over alle vragen rond voeding en Parkinson adviseren zoals bv : afstemming voeding op de medicatie-inname , onbedoeld gewichtsverlies of juist ongewenste gewichtstoename, obstipatie, kauw- en slikstoornissen, vertraagde maagontlediging. Hierbij kunnen we samen werken aan een betere voedingstoestand en welbevinden. Immers beter voeDen is beter voeLen!
Alle zorgverleners aangesloten bij het ParkinsonNet Lelystad e.o kunnen zich voorstellen op deze pagina. Tekst en pasfoto aanleveren bij de webmaster.
Webmaster  Webmaster 
Parkinsonverpleegkundige Thuiszorg De Parkinsonverpleegkundige kan u en uw mantelzorger helpen om met de ziekte om te gaan. Zij biedt ondersteuning, kennis, aandacht en structuur. Bij u thuis wordt samen en in overleg gezocht naar oplossingen van mogelijke problemen ten aanzien van lichamelijke verzorging, de psychosociale gevolgen, het gebruik van medicijnen, dagbesteding, huishouden, aanpassingen in huis en vervoer. Zo zorgt ze ervoor, samen met de mantelzorger en naasten, dat mensen met de ziekte van Parkinson zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen wonen. U heeft geen verwijzing of indicatie nodig. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico. Als u graag wilt spreken met een parkinsonverpleegkundige kunt u bellen naar een parkinsonverpleegkundige bij u in de buurt. Lelystad: Tineke Wubs 06 13496274 Ria Rodenburg 06 13032045 Dronten: Karin Kleis 06 10970635 Swifterbant: Tine Sennef 06 23895563 Zeewolde : Bep van der Schaaf 06 30141639
De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Hij denkt met u mee over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Ook uw partner of andere naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld: • de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft; • het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten; • het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten. Hierbij kijkt de ergotherapeut eerst naar uw eigen mogelijkheden, maar ook mogelijkheden in de omgeving of middels hulpmiddelen. Voor vragen of om een afspraak te plannen kunt u contact opnemen met: ergotherapie@coloriet.nl 0320 401 680
Marielle Horrevorts
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. Update 10 april 2019
Klik op PDF voor complete lijst
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. Update 10 april 2019 Greetje van den Broek  Diëtist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 12629217  g.vandenbroek @coloriet.nl  Mendy Derksen  Ergotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401616  06 - 22095210  m.derksen@coloriet.nl  Willemijn Faure  Fysiotherapeut  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 290900  0320 - 290906  w.faure@coloriet.nl  Ria Geurtsen  Oefentherapeut Cesar  Slaapoefentherapeut   GZC Jol   Locatie Botter  Jol 37 - 18  8243 H P  Lelystad  Botter 44 - 11  8243 JE Lelystad  0320 - 257458  06 - 42283003  info@oefentherapielelystad.nl  Ingrid Groenesteijn  Oefentherapeut Mensendieck  Slaapoefentherapeut  Provinciaal coördinator Parkinsonvereniging Flevoland  P PEP 4alltrain er  Beweegwijzer  GZC Pauwendaal  Pauwenburg 160c  8226 TA Lelystad  0320 - 413793  06 - 18333682  info@beweegwijzer - oefentherapie.nl  Mari e lle Horrevorts  Ergotherapeut  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401616  06 - 46733126  m. horrevorts @coloriet.nl  Lenneke van Klaveren  Oefentherapeut Cesar  Coördinator ParkinsonNet Lelystad e.o  Praktijk Oefentherapie Cesar Zeewolde/Dronten /  Biddinghuizen  Mast 12  3891 KG Zeewolde  Lijzijde 91  8251 LL Dronten  Cultuursingel 6  8256 AM Biddinghuizen  06 - 27312484  036 - 5220106   0321 - 313473   0321 - 313473  cesarzeewolde@ live. nl  Ma griet Meerveld  Logopedist  Logopediepraktijk Haasjes  Reaal 3  8253 BE D ronten  0321 -  324994  06 - 16439341  magriet@logopediepraktijkhaa sjes.nl  Marjan Nijenhuis  Logopedist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 12629256  logo@coloriet.nl  Saskia van Os  Di ë tist  Eet - wijzer   Lelystad/Swifterbant/  Zeewolde  Pauwenburg 160c  8226 TA Lelystad  Penhoren 13  8225 BM Swifterbant  Gildenveld 83  3892 DE Zeewolde  06 - 23229981  s.vanos@eet - wijzer.nl  Ria Rodenburg  Parkinsonverpleegkundige  Icare  De Schans 19 - 33  8231 KA Lelystad  0900 - 8833  06 - 13032045  r. rodenburg@icare.nl  Amy Rommens  Fysiotherapeut  Fysiotherapiepraktijk de Bank  Baan 32  8256 AX Biddinghuizen  0321 - 820 399  amy @ fysiotherapiedebank.nl  Hes de Rijk  Specialist Ouderengeneeskunde  Coloriet  Postbus 577  8200 AN   0610147711  h.derijk@coloriet.nl  hpderijk@hotmail.com  Anneloes Schaap  Ergotherapeut  PPEP4alltrainer  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401616  06 - 46733128  a.schaap @coloriet.nl  Merel Schouten  Geriatrie fysiotherapeut  Fysiotherapie Centra Plaza  Locatie Jol  Plaats 9B  8224 AB Lelystad  Jol 37 - 18  8243 HP Lelystad  0320 - 227149   Merel - fysiotherapie@live.nl  Kelly Terreehorst  Neurologie verpleegkundige  St Jansdal Lelystad  Ziekenhuisweg 100  8233 AA Lelystad  0341 - 463911  mijn st Jansdal  Patricia Tieman  Gz psycholoog   Horst 36 - 04  8225 NP Lelys tad  0320 - 214727  p.tieman@xs4all.n l  Judith van Tilburg - Mossel  F ysiotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401536  06 - 13314366  j. tilburg@coloriet.nl  Annabel Woortman  Logopedist  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 23149929  a.woortman@coloriet.nl  Tineke Wubs  Parkinsonverpleegkundige  Icare   De Schans 19 - 33  8231 KA Lelystad  0900 - 8833  06 - 13496274  t.wubs@icare.nl
Parkinson Café Lelystad
Copyright © 2016 Harry Klaassen. All rights reserved.
ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in parkinson! Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel! ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!
PPEP4ALL Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische aandoeningen Een oPPEPper voor de patiënt en partner De PPEP4ALL-training is een programma voor mensen met een chronische aandoening en zijn of haar partner / mantelzorger. Vrijwel iedere chronisch zieke en zijn omgeving krijgt te maken met psychische en psychosociale gevolgen door de aandoening. Het programma is een aanvulling op de medische behandeling. PPEP4ALL wil handvatten bieden, om te leren omgaan met de gevolgen die het leven met een chronische aandoening met zich meebrengt. Het doel van de cursus is het verminderen van psychologische en sociale problemen van de patiënt en de partner om daarmee de kwaliteit van het leven van beiden positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden ondanks de beperkingen, op acceptatie en het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner. Deze training is wetenschappelijk in verschillende landen onderzocht en draagt evidence based bij tot een verbeterde kwaliteit van leven. PPEP4ALL bestaat uit acht bijeenkomsten. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners. De groepen zijn tegelijkertijd en op dezelfde locatie. Zowel de patiënten- als partnergroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. Locatie: Atolplaza, Schor 1-9, 8224 CM Lelystad Er zijn geen kosten aan de PPEP4ALL-training verbonden. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Stichting Welzijn Lelystad, (Consulent Informele Zorg) 0320-707159 of Beweegwijzer Oefentherapie, Ingrid Groenesteijn (cursusleider patiënten): 06-18333682
Ria Geurtsen Oefentherapeut Cesar “De oefentherapeut Cesar is een specialist op het gebied van het mensen bewust maken van hun eigen lichaamsgebruik (dit is essentiëel bij Parkinson) en hoe dit te optimaliseren waar mogelijk”. Ria werkt samen met u aan een zo goed mogelijk functioneren in het dagelijks leven; het leren bewuster te worden van hoe te bewegen en bewust goede houdingen aan te nemen/ hulp bij balansproblemen/ indien nodig: goed leren ademen en ontspannen/ hulp bij eventuele slaapproblemen/ hulp bij behouden van spierkracht en conditie. U krijgt een op maat gemaakt oefenprogramma voor uzelf. Eventueel komt zij ook aan huis. Ria Geurtsen heeft al jaren ervaring op het gebied van Parkinson/ Parkinsonisme en is daarnaast ook Slaapoefentherapeut en lid van het Netwerk Chronische pijn. Website: http://www.oefentherapielelystad.nl/
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o.
Ingrid Groenesteijn Oefentherapeut Mensendieck Provinciaal coördinator Parkinsonvereniging Flevoland Ppep4alltrainer Beweegwijzer GZC Pauwendaal Pauwenburg 160c 8226 TA Lelystad 0320-413793 06-18333682 info@beweegwijzer-oefentherapie.nl
Saskia van Os Diëtist Als dietist kan ik u over alle vragen rond voeding en Parkinson adviseren zoals bv : afstemming voeding op de medicatie-inname , onbedoeld gewichtsverlies of juist ongewenste gewichtstoename, obstipatie, kauw- en slikstoornissen, vertraagde maagontlediging. Hierbij kunnen we samen werken aan een betere voedingstoestand en welbevinden. Immers beter voeDen is beter voeLen!
Alle zorgverleners aangesloten bij het ParkinsonNet Lelystad e.o kunnen zich voorstellen op deze pagina. Tekst en pasfoto aanleveren bij de webmaster.
Webmaster  Webmaster 
Parkinsonverpleegkundige Thuiszorg De Parkinsonverpleegkundige kan u en uw mantelzorger helpen om met de ziekte om te gaan. Zij biedt ondersteuning, kennis, aandacht en structuur. Bij u thuis wordt samen en in overleg gezocht naar oplossingen van mogelijke problemen ten aanzien van lichamelijke verzorging, de psychosociale gevolgen, het gebruik van medicijnen, dagbesteding, huishouden, aanpassingen in huis en vervoer. Zo zorgt ze ervoor, samen met de mantelzorger en naasten, dat mensen met de ziekte van Parkinson zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen wonen. U heeft geen verwijzing of indicatie nodig. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico. Als u graag wilt spreken met een parkinsonverpleegkundige kunt u bellen naar een parkinsonverpleegkundige bij u in de buurt. Lelystad: Tineke Wubs 06 13496274 Ria Rodenburg 06 13032045 Dronten: Karin Kleis 06 10970635 Swifterbant: Tine Sennef 06 23895563 Zeewolde : Bep van der Schaaf 06 30141639
Marielle Horrevorts
De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Hij denkt met u mee over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Ook uw partner of andere naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld: • de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft; • het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten; • het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten. Hierbij kijkt de ergotherapeut eerst naar uw eigen mogelijkheden, maar ook naar mogelijkheden in de omgeving of middels hulpmiddelen. Voor vragen of om een afspraak te plannen kunt u contact opnemen met: ergotherapie@coloriet.nl 0320 401 680
Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. Update 10 april 2019
Klik op PDF voor complete lijst
Naar bovenzijde v/d pagina Naar bovenzijde v/d pagina Zorgverleners ParkinsonNet Lelystad e.o. Update 10 april 2019 Greetje van den Broek  Diëtist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 12629217  g.vandenbroek @coloriet.nl  Mendy Derksen  Ergotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401616  06 - 22095210  m.derksen@coloriet.nl  Willemijn Faure  Fysiotherapeut  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 290900  0320 - 290906  w.faure@coloriet.nl  Ria Geurtsen  Oefentherapeut Cesar  Slaapoefentherapeut   GZC Jol   Locatie Botter  Jol 37 - 18  8243 H P  Lelystad  Botter 44 - 11  8243 JE Lelystad  0320 - 257458  06 - 42283003  info@oefentherapielelystad.nl  Ingrid Groenesteijn  Oefentherapeut Mensendieck  Slaapoefentherapeut  Provinciaal coördinator Parkinsonvereniging Flevoland  P PEP 4alltrain er  Beweegwijzer  GZC Pauwendaal  Pauwenburg 160c  8226 TA Lelystad  0320 - 413793  06 - 18333682  info@beweegwijzer - oefentherapie.nl  Mari e lle Horrevorts  Ergotherapeut  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401616  06 - 46733126  m. horrevorts @coloriet.nl  Lenneke van Klaveren  Oefentherapeut Cesar  Coördinator ParkinsonNet Lelystad e.o  Praktijk Oefentherapie Cesar Zeewolde/Dronten /  Biddinghuizen  Mast 12  3891 KG Zeewolde  Lijzijde 91  8251 LL Dronten  Cultuursingel 6  8256 AM Biddinghuizen  06 - 27312484  036 - 5220106   0321 - 313473   0321 - 313473  cesarzeewolde@ live. nl  Ma griet Meerveld  Logopedist  Logopediepraktijk Haasjes  Reaal 3  8253 BE D ronten  0321 -  324994  06 - 16439341  magriet@logopediepraktijkhaa sjes.nl  Marjan Nijenhuis  Logopedist  Coloriet   Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 12629256  logo@coloriet.nl  Saskia van Os  Di ë tist  Eet - wijzer   Lelystad/Swifterbant/  Zeewolde  Pauwenburg 160c  8226 TA Lelystad  Penhoren 13  8225 BM Swifterbant  Gildenveld 83  3892 DE Zeewolde  06 - 23229981  s.vanos@eet - wijzer.nl  Ria Rodenburg  Parkinsonverpleegkundige  Icare  De Schans 19 - 33  8231 KA Lelystad  0900 - 8833  06 - 13032045  r. rodenburg@icare.nl  Amy Rommens  Fysiotherapeut  Fysiotherapiepraktijk de Bank  Baan 32  8256 AX Biddinghuizen  0321 - 820 399  amy @ fysiotherapiedebank.nl  Hes de Rijk  Specialist Ouderengeneeskunde  Coloriet  Postbus 577  8200 AN   0610147711  h.derijk@coloriet.nl  hpderijk@hotmail.com  Anneloes Schaap  Ergotherapeut  PPEP4alltrainer  Coloriet  Ergotherapie  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401616  06 - 46733128  a.schaap @coloriet.nl  Merel Schouten  Geriatrie fysiotherapeut  Fysiotherapie Centra Plaza  Locatie Jol  Plaats 9B  8224 AB Lelystad  Jol 37 - 18  8243 HP Lelystad  0320 - 227149   Merel - fysiotherapie@live.nl  Kelly Terreehorst  Neurologie verpleegkundige  St Jansdal Lelystad  Ziekenhuisweg 100  8233 AA Lelystad  0341 - 463911  mijn st Jansdal  Patricia Tieman  Gz psycholoog   Horst 36 - 04  8225 NP Lelys tad  0320 - 214727  p.tieman@xs4all.n l  Judith van Tilburg - Mossel  F ysiotherapeut  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401536  06 - 13314366  j. tilburg@coloriet.nl  Annabel Woortman  Logopedist  Coloriet  Postbus 577  8200 AN Lelystad  0320 - 401680  06 - 23149929  a.woortman@coloriet.nl  Tineke Wubs  Parkinsonverpleegkundige  Icare   De Schans 19 - 33  8231 KA Lelystad  0900 - 8833  06 - 13496274  t.wubs@icare.nl